Nytt industriområden planeras i Nogersund

NOGERSUND Artikeln publicerades
Nio hektar ny företagsmark har tagits fram av kommunen i Nogersund. Totalt omfattar hela det nya planområdet 15 hektar.
Foto: Sölvesborgs kommun
Nio hektar ny företagsmark har tagits fram av kommunen i Nogersund. Totalt omfattar hela det nya planområdet 15 hektar.

Ett nio hektar stort industriområde har tagits fram av kommunen.

– Bakgrunden till att vi tar fram planen är att det finns ett tryck på mer industrimark i kommunen, säger byggnadsnämndens ordförande Hillevi Colliander (S),

Behovet av en ny detaljplan för ett nytt företagsområde växte ursprungligen fram i samband med att det behövdes akut mark då den havsbaserade vindkraftparken skulle byggas.

Är det fortfarande lika aktuellt med ny industrimark i Nogersund nu efter det att inte blev något av planerna på en havsbaserad vindkraftspark?

– Ja, det finns ett par företag som framfört ett intresse att etablera sig och det behövs en tomtberedskap för industriverksamhet i Nogersund, säger Hillevi Colliander.

Området närmast havet är bebyggd och hårdgjord med asfalterade ytor. I det nordvästra området finns rester av en nedlagd minkfarm. Det har för två år sedan gjorts en miljöteknisk undersökning i syfte att identifiera eventuella föroreningar. Den samlade bedömningen är att föroreningarna i området är begränsade.

Däremot finns det en långbensgroda som kommunen varit tvungen att ta hänsyn av. En mur ska byggas för att sätta stopp för grodorna, så att de inte hoppar ut i trafiken.

Arbetet med den nya planen startades redan 2010. Nu är förslaget alltså färdigt och ska även godkännas i kommunfullmäktige.