Polisanmäld- lade eternit i grustäkt

Sölvesborg Artikeln publicerades
Foto:Pedersen, Terje

En man som äger en fastighet på Lister har polisanmälts för miljöbrott. Tomtmark var förorenad av olja och eternit finns bland byggavfall som täcker en damm.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer från kommunen har varit ute och kollat omfattningen av det dumpade avfallet. Efter att ha informerat mannen om behovet av oljesanering är detta redan avklarat. Oljeförorenad mark har grävts bort.

På en annan del av tomten finns en gammal grustäkt där det blivit en damm. I den har mannen dumpat rivningsresterna från ett hus med avsikt att fylla igen gropen och återställa marken. med eternit bland byggavfallet finns risk för påverkan av grundvattnet

Återfyllnaden av dammen har blivit ett ärende för länsstyrelsen som ska avgöra om det räknas som vattenverksamhet. Myndigheten har tills vidare informerat fastighetsägaren om att det finns en anmälningsplikt och att det behövs tillstånd för deponering.

Mannen hade 12 avsågade oljefat på tomten vid kommunens tillsyn. De var tomma men hade sköljts ur på plats och det var de oljeresterna som hade förorenat marken menade fastighetsägaren. Han förklarade att faten skulle användas vid gjutning av plintar. Det finns ingen bostad på tomten.