Redan i år ligger Furulundsskolan 3,6 miljoner back

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Den ekonomiska uppföljningen i oktober visar att Furulundsskolan har en negativ avvikelse på 3,6 miljoner kronor.
Foto:Claes Jonasson
Den ekonomiska uppföljningen i oktober visar att Furulundsskolan har en negativ avvikelse på 3,6 miljoner kronor.

Den stora avvikelsen står ökade kostnader för extern utbildning med ett minus på 5,6 miljoner mot budget.

Orsaken är att fler elever än budgeterat väljer att läsa externt. Men också att närmare 40 procent av eleverna i Bromölla hellre väljer att gå på gymnasium i Kristianstad eller någon annan näraliggande ort. 70 procent av eleverna i Sölvesborg väljer däremot att gå på Furulundsskolan.

Utbildningsverksamheten i sin helhet i kommunalförbundet hamnar på en negativ avvikelse på 1,9 miljoner. Det är alltså övriga utbildningsverksamheter inom kommunalförbundet som rätar upp siffrorna lite. Men trots allt är man ändå långt från ett nollresultat som politikerna räknat med.

Detta trots att ett extra kommunbidrag på fem miljoner kronor är inräknat. Helårsprognosen pekat på ett negativt resultat på 1,6 miljoner. Men det mest pekar mot att resultatet ska förbättras som en effekt på det åtgärdspaket som klubbades i maj i år.