Rekordplus för de kommunala bolagen

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
– Det goda resultatet beror på det långa ränteläget, men framför allt på en övergång till ett nytt regelverk för redovisning, säger Sölvesborgshems vd Johan Braw.
– Det goda resultatet beror på det långa ränteläget, men framför allt på en övergång till ett nytt regelverk för redovisning, säger Sölvesborgshems vd Johan Braw.

Det går bra för de kommunala bolagen. Det visar det senaste delårsresultatet.

Sölvesborgshem redovisar under årets åtta första månader ett plus på 13,9 miljoner konor. Det är 2,6 miljoner bättre än vid samma tid i fjol.

– Det beror på det långa ränteläget, men framför allt på en övergång till ett nytt regelverk för redovisning, säger Sölvesborgshems vd Johan Braw.

Den ökade vinsten ger företaget en kapitalförstärkning som i sin tur påverkar soliditeten och gör att det blir lättare att låna pengar till nya investeringar.

– Vid nyinvesteringar krävs minst 20 procent eget kapital, säger han.

Även det kommunala bolaget Sölvesborg Energi & Vatten redovisar ett plus på 13,9 miljoner kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som vid samma tidpunkt i fjol.

Kommunen har även andelar i Miljöförbundet Blekinge Väst, räddningstjänsten västra Blekinge och Cura individutveckling. Dessa förbund prognostiserar följande resultat: Miljöförbundet 200 000 kronor, räddningstjänsten minus 2,6 miljoner och Cura minus tre miljoner.

Årets resultat för kommunkoncernen år per den 31 augusti i år är 57 miljoner kronor. Det är cirka 30 miljoner bättre än motsvarande period föregående år, vilket är en följd av att främst kommunen har bättre resultat än i fjol. Koncernens låneskuld uppgår till 960 miljoner, vilket är sex miljoner mer än vid bokslutet i fjol och 26 miljoner mer än vid samma tidpunkt i fjol.