Ridklubb får en halv miljon

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Fritids- och kulturchef Mats Svensson på hästryggen. Från vänster: Malin Håkansson, Stefan Mattsson ordförande i föreningen och Arve Stensaune.
Foto:Lena Ehring
Fritids- och kulturchef Mats Svensson på hästryggen. Från vänster: Malin Håkansson, Stefan Mattsson ordförande i föreningen och Arve Stensaune.

Sölveborgs ridklubb får 400 000 kronor i bidrag av fritids- och kulturnämnden samt föreslås få 150 000 kronor från Balkenhausens samfond.

– Ridklubben är en av de största föreningarna i kommunen och bedriver en viktig verksamhet för ungdomar och inte minst för tjejer, säger fritids- och kulturchef Mats Svensson.

Pengarna ska utbetalas vid två tillfällen nästa år. Målet är att långsiktigt få ner kostnaderna för anläggningen och utveckla sin verksamhet. Bidraget ska främst gå till löpande underhåll av anläggningen, amortering och bedriva en organiserad mötesplats för barn och ungdomar utanför ordinarie ridskoleverksamhet. Sölvesborgs ridklubb äger och driver ridanläggningen Bokeslätt.

Det nya avtalet gäller tre år fram till den siste december 2019.

Sölvesborgs ridklubb har brottats med ekonomiska problem de senaste åren. För att rädda ridklubbens ekonomi skrev kommunen redan 2014 treårsavtal med dem som innebar att föreningen även då fick 400 000 kronor årligen. Avtalet var ett sätt att få en stabilitet och ett slut på det ekonomiska svajet i klubben.

Ridklubben är inte bara en av dem i kommunen som sysselsätter flest ungdomar. Det är också den föreningen i Sölvesborg med störst ekonomiska problem.

Det var i september 2002 som Sölvesborgs ridklubb beviljades bygglov för att bygga ett nytt stall. Klubben tvingades ta ett lån på tre miljoner kronor. Räntorna från lånet har under många år varit ett problem för klubben. Dessutom har man tvingats göra stora investeringar i form av bland annat ett nytt grusunderlag. Det dåvarande underlaget kom på plats när ridhuset byggdes 1986.

Till skillnad från de flesta föreningar så hyr inte klubben anläggningen av kommunen utan äger den. Det har tidigare funnits önskemål från klubbens sida att kommunen skulle ta över ridstallet och sedan hyra ut det till klubben.

I fjol fick man ett bidrag av Balkenhausen samfonden på 50 000 kronor för att köpa in en begagnad traktor. I år har man sökt 150 000 kronor ur fonden för nödbelysning i stall och ridhus. Beslut tas på kommunfullmäktige på måndag.