Nekade boende kaffe för rökpaus - anmäls

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Foto: Claudio Bresciani/TT

På grund av tidsbrist så valde personal på ett boende i kommunen att inte servera eftermiddagskaffe. Nu anmäler kommunen efter en intern utredning ärendet till inspektionen för vård och omsorg.

Det var den 14 juni i år som en anmälan kom in till omsorgsförvaltningen efter en händelse på ett särskilt boende. Enligt anmälan hade personal uppgett att de inte ansåg sig ha tid att servera brukarna eftermiddagskaffe på helger, lagstadgade raster inte togs ut på grund av upplevd tidsbrist samtidigt som man valde att lägga en oförsvarligt stor del av sin arbetstid på att röka. Med anledning av vad som framkommit i utredningen väljer nu Sölvesborgs kommuns omsorgsförvaltning att själva anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den interna utredningen är nu klar och visar att det funnits brister på äldreboendet. Bristerna är inte av den karaktären att brukarna utsatts för omedelbara missförhållanden eller akuta risker. Däremot visar utredningen att man på enheten inte levt upp till omsorgsnämndens värdegrund för bemötande och att det på enheten finns arbetsrutiner som inte i tillräckligt hög grad utgår från den enskildes individuella behov.

– Anmälan till IVO är dels en markering på hur allvarligt både nämnden och förvaltningen ser på bristerna i verksamheten men också ett sätt att få hjälp att gå till botten med problematiken för att säkerställa att något liknande aldrig inträffar igen, säger omsorgsnämndens ordförande Roine Olsson.

Omsorgschef Annelie Kjellström ser också mycket allvarligt på det som framkommit med anledning av rapporten men är tacksam över att de nu kommit upp till ytan.