Så ska Bromöllas framtid skapas

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Bromölla befinner sig i en omställningsfas. Från att ha varit en typisk industriort försöker man nu hitta en ny identitet. Arbetet med den nya självbilden pågår. En del i detta är att man nu tar hjälp av en reklambyrå för att ‪‪utveckla varumärket och kommunikationen för Bromölla. ‬‬
Foto:Gunnel Persson
Bromölla befinner sig i en omställningsfas. Från att ha varit en typisk industriort försöker man nu hitta en ny identitet. Arbetet med den nya självbilden pågår. En del i detta är att man nu tar hjälp av en reklambyrå för att ‪‪utveckla varumärket och kommunikationen för Bromölla. ‬‬

Om 43 dagar invigs Bromöllas nya stolthet, den nya arenan för drygt 117 miljoner med en tredagars lång fest.

Samtidigt är arbetslösheten rekordhög och utbildningen låg. Hur ser Bromöllas framtid ut?

– Bromölla befinner sig i en omställningsfas. Vi har tappat 1 000 jobb på de stora företagen sedan milleniumskiftet, men vi börjar se ljuset i tunneln. Flera av de stora företagen har investerat i ny teknik, säger näringslivschefen Per-Anders Green.

Under några år har kommunen drabbats av en rad varsel och har medvetet arbetat för att försöka hitta en ny struktur på arbetsmarknaden i kommunen. Detta för att minska ortens beroende av några större företag. Nymölla bruk hade för 14 år sedan 1 100 anställda. Idag är mindre än hälften kvar. Strax innan julhelgen 2011 stod det klart att 140 personer fick lämna Stora Ensos bruk i Nymölla. Samtidigt varslades 71 personer vid LB-Hus, en annan av kommunens stora arbetsgivare. Bromölla var inte längre samma bruksort som tidigare, men frågan är om man lyckats ge kommunen en ny identitet.

– Vår sårbarhet, beroendet av de stora industrierna, har fortsatt minska då allt fler väljer att starta företag och etablera sig i vår kommun. Vi arbetar aktivt med detaljplaner som kommer att möjliggöra goda möjligheter att etablera och bygga nya bostäder och företag, säger Per-Anders Green

Bromölla står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är drygt nio procent och ungdomsarbetslösheten en av de högsta i regionen med drygt 21 procent.

Samtidigt är inte Bromölla lika sårbart som grannkommunen Olofström som efter Oxelösund är den kommun i Sverige enligt en granskning av Dagens Samhälle som är mest beroende av en enda arbetsgivare. Nästan vart tredje arbetstillfälle i Olofström är hos en enda privat arbetsgivare. Ericssons neddragningar i bland annat Kumla där åtta procent av de arbetsförande arbetar, väcker en klocka om hur sårbart ett samhälle kan vara i sitt beroende av en enda stor arbetsgivare.

Men har då Bromölla minskat beroendet av några få stora arbetsgivare? Det finns runt 4 500 arbetstillfällen i kommunen. Drygt 50 procent av dessa finns hos de åtta största arbetsgivarna. 30 procent är sysselsatta inom tillverkande företag och nettoutpendlingen är på runt 1 100 personer.

– 
Att minska sårbarheten är ett prioriterat område i vår budget för både 2016 och 2017 med näringsliv och fler i arbete. Genom att skapa bra förutsättningar att starta företag men också hjälpa små företag att växa, säger kommunalrådet Jenny Önnevik (S).

Den största arbetsgivaren är inte längre Nymölla bruk och Ifö Sanitär utan kommunen med sina drygt 1000 anställda. Bromölla hade vid årsskiftet 920 företag och av dem var 56 nystartade under året. Det är en betydligt lägre siffra per invånare än grannkommunen Sölvesborg som har dubbelt så många småföretag per invånare.

– Jag tycker inte man kan jämföra Sölvesborg och Bromölla. Kommunernas historia och struktur skiljer sig väldigt mycket. Vi ser att flera av de större företagen i vår kommun investerat i ny teknik och jag tycker att det börjar hända många intressanta saker på flera fronter, säger Per-Anders Green.

Ett led i att kommunen nu satsar på näringslivsfrågorna är att man nu gått ut och annonserat efter en näringslivsutvecklare, vilket betyder en förstärkning av näringslivskontoret.

– Det viktigt att samtidigt understryka att vår roll på näringslivskontoret är att skapa förutsättningar för tillväxt, säger han. Tillväxten svarar sen företagen för.

24 procent har eftergymnasial utbildning i Bromölla. i riket är det 40 och i länet 41 procent. Av männen är det endast 18 procent. Det vanligaste yrket i Bromölla är process- och maskinoperatör och därefter kommer undersköterska.

Vilket är framtidsyrkena i Bromölla?

– Vi har allt mer utvecklats från att ha varit en industrikommun till att bli en pendlingskommun. Det regionala samspelet har trappats upp då vi har en gemensam arbetsmarknad. Tillsammans försöker vi se till så att jobben stannar eller kommer till här, lokalt eller regionalt. Samarbete över kommungränserna gynnar oss alla, säger Per-Anders Green.

Han menar att Bromölla står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden och det är viktigt att samarbetet mellan kommunen och företagen utvecklas vidare.

– Arbetsförmedlingen har börjat arbeta med arbetsgivarna för att försöka hitta skräddarsydda lösningar när det gäller att hitta rätt kompetens. Bromölla har ju länge lite motsägelsefullt haft ett en hög arbetslöshet samtidigt som det funnit flera lediga arbeten. Men mycket hänger givetvis på konjunkturen och hur den blir, säger han.

Det har tagits beslut med att jobba mer med turismutveckling och en viktig del är det nya området Ivöstrand för att höja attraktiviteten. Den nya stadsdelen ska också innehålla nya havsnära bostäder.

Per-Anders Green har liksom många andra i kommunen stora förhoppningar på det nya området Ivöstrand.

– Ivöstrand i centrala Bromölla växer fram allt mer. Här handlar det om att öppna upp ett stort område för rekreation och sport, bygga en arrangemangshall samt möjliggöra för byggnation av lägenheter riktat för olika målgrupper. Inom området finns också möjlighet att etablera nya företag kopplat till besöks- och upplevelsenäringen, säger han.

Prislappen för den nya arrangemangshallen har hela tiden blivit högre. i Nuläget har idrottsparken och hallen kostat drygt 115 miljoner kronor. Byggandet av hallen har mött på starkt motstånd som resulterade i en folkomröstning. I dag har kritiken tystnat i takt med att invigningen av den närmar sig.