Sölvesborg Blekinges största turistmagnet

Sölvesborg Artikeln publicerades

341 miljoner. Så mycket pengar omsatte fjolårets turism i Sölvesborg. Det är en fördubbling på 15 år. Knappt en femtedel står Sweden Rock för. I år pekar allt på att 350-miljonersvallen kommer att spräckas.

Företaget Resurs AB:s mätning om turismen i Sverige är klar och har presenterat dem för turistrådet i Sölvesborg. Och det var positiva siffror som rådet fick ta del av.
Mätningen visar att turismen i Sölvesborg har ökat massivt de senaste åren.
Enbart i fjol omsatte den 7,4 miljoner kronor mer än i förrfjol. Det är en ökning på drygt två procent.

Camping är den vanligaste kommersiella boendeformen med 38,5 procent av samtliga kommersiella övernattningar 2011.
Sölvesborg har i dag fem campingar och det motsvarar en tredjedel av alla i Blekinge. Sölvesborg står för 31 procent av alla länets campingnätter.
Men Krister Kennryd, som drivet Tredenborgs camping sedan 2005 och som även är ordförande i Blekinge campingföretagare, tror inte att taket är nått för Sölvesborg.
– Jag tror att vi skulle kunna få ytterligare 20 procent fler campare till Sölvesborg, men då krävs extra marknadsinsatser från kommunen, säger han.

Tredenborgs camping har i dag i stort sett fullbelagt från 1 juli till den 15 augusti på sina 230 platser. Men Krister Kennryd ser ett allt större intresse för camping:
– Vi ser att vagnarna blir större och dyrare. Det finns kapital. Samtidigt är det ingen skillnad på dem som campar. Det handlar om allt från barnfamiljer till pensionärer.
Krister Kennryd efterlyser ett större utbud av utflyktsmål i kommunen och menar att det är nyckeln om man ska lyckas få fler att turista i Sölvesborg.
– Jag tror att man måste utveckla Ryssbergets unika natur mer än vad man i dag gör. Bland annat genom att skapa fler vandringsleder, säger han.
Sölvesborg är festivalernas stad.
– Festivalerna utgör en viktig del i att vi får turister till Sölvesborg, säger Ulf Bjälkenborn.

Trots detta utgör campingen under Sweden Rock endast några få procent av Tredenborgs campings årsomsättning.
Sölvesborg är av tradition stora på camping, men Bjälkenborn hoppas att kommunen i framtidien blir större på hotell och bed and breakfast eftersom gäster som stannar över natten generellt spenderar mer pengar på orten.

Dessutom vill han förlänga sommarsäsongen från maj till september.
– Jag brukar säga att Sölvesborg har blivit en festivalstad. Vi har 33 000 besökare på Sweden Rock till exempel. Och sedan har vi Killebom och Jazzfestivalen. Överhuvudtaget händer här mycket under sommaren, säger fritids- och kulturchefen Ulf Bjälkenborn.

Han konstaterar också att rese- och turistindustrin i Sölvesborg har en stor betydelse för sysselsättningen.
I fjol gav rese- och turistindustrin arbete år cirka 275 årssysselsatta och den totala skatteintäkten för kommunen av turismen uppskattas till drygt 32 miljoner kronor.