Sölvesborg bygger en ny bro för 50 miljoner

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Bron ska preliminärt stå klar 2020-21. Den beräknas kosta mellan 40-50 miljoner kronor. Byggkostnaden delas mellan trafikverket, kommunen och utvecklingsbolaget Solixx. Enligt samhälls-   byggnadschef Thorwald Hasselbring är bron en viktig pusselbit och en förutsättning för hela det nya bostadsområdet i Innerhamnen.
Foto: Fredrik Wikberg
Bron ska preliminärt stå klar 2020-21. Den beräknas kosta mellan 40-50 miljoner kronor. Byggkostnaden delas mellan trafikverket, kommunen och utvecklingsbolaget Solixx. Enligt samhälls- byggnadschef Thorwald Hasselbring är bron en viktig pusselbit och en förutsättning för hela det nya bostadsområdet i Innerhamnen.

För fyra och ett halvt år sedan stod Sölvesborgsbron färdig och nu är det dags för kommunens nästa stora broprojekt. Bron beräknas kosta runt 50 miljoner och ska stå klar 2020.

En 50 meter lång gångbro ska byggas över järnvägen vid stationen och samtidigt byggs även en gång- och cykelbro 400 meter söder om stationshuset. Utöver det ska även Resecentrum byggas om.

Busstrafiken ska få större uppställningsplatser och samtidigt byggs fler parkeringsplatser och en större cykelparkering.
Foto: Jörgen Klinthage
Busstrafiken ska få större uppställningsplatser och samtidigt byggs fler parkeringsplatser och en större cykelparkering.

– Vi är i slutförhandlingarna om bron. Trafikverket, kommunen och Solixx ska dela på kostnaderna. Exakt fördelning är ännu inte klart, säger samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring.

När är byggstart inplanerat?

– Det är ännu inte exakt klart, men Trafikverket har kostnaden för bron inplanerad i sin budget 2019-20.

Enligt Thorwald Hasselbring är bron en viktig pusselbit och en förutsättning för hela det nya bostadsområdet i innerhamnen.

– Brobygget kommer även innebära att vi gör ett helhetsgrepp över hela resecenter invid järnvägsstationen. Det blir bland annat nya platser för bussarna, ny större cykelparkering och nya uppställningsytor, säger han.

I samband med att bron byggs kommer även området kring järnvägsstationen att byggas om.
Foto: Jörgen Klinthage
I samband med att bron byggs kommer även området kring järnvägsstationen att byggas om.

Att trafikverket nu ser det som intressant att gå in och stå för en stor del av kostnaden av bron beror enligt Thorwald Hasselbring på Sölvesborgs strategiska läge. Enligt den föreslagna detaljplanen avses två gångbroar byggas över järnvägen. Den ena, en 50 meter lång bro, föreslås i höjd med järnvägsstationen och är tänkt att fungera dels som förbindelse mellan det nya området och centrum, dels som förbindelse till befintlig plattform genom trappa och hiss. Förslaget innebär att bommarna till plattformen även slopas.

Den andra bron är tänkt att placeras cirka 400 meter längre söderut och har ingen koppling till järnvägsområdet. Denna bro ska byggas i ett senare skede efter det att den stora gångbron står klar. Kommunen bär huvudansvaret för denna bro både vad gäller investering som frågan om drift och underhåll. Det som gör att man överhuvudtaget bygger en ny bro är som sagt för att skapa en förutsättning för det nya bostadsområdet i innerhamnen.

Kostnaden för att exploatera området i innerhamnen beräknas enligt avtalet till 136,5 miljoner kronor. Kommunens del utgör 56,8 miljoner kronor.Det betyder att kommunen därmed ger sig in i ett projekt som kommer att bli betydligt dyrare än bron till Ljungaviken.

Enbart kostnaden för försegling av den gamla deponin beräknas till tio miljoner kronor. Rivningen av silor och industrianläggningen betalas av entreprenören Solixx utvecklings AB. Kostnaden uppgår till runt 15 miljoner kronor.Det nya bostadsområdet i innerhamnen omfattar 16 hektar mark och vatten, 400 havsnära lägenheter, 20 000 kvadratmeter kommersiell yta, 40 000 kvadratmeter bostadsyta, 250 båtplatser i en marina och 100 hotellrum med konferensanläggning. Det nya bostadsområdet är Sölvesborgs största satsning sedan byggandet av bostadsområdet Falkvik på 1970-talet.

Frågor & Svar

Den nya bron

1. Hur mycket beräknas bron kosta?Den uppskattade byggkostnaden är beräknad till mellan 40-50 miljoner kronor.

2. Hur finansieras bron?Kostnaden för bron ska delas mellan kommunen, trafikverket och utvecklingsbolaget Solixx. Den exakta fördelningen är ännu inte klar.

3. Varför ska man bygga en ny bro? Bron utgör en viktig pusselbit och en förutsättning för hela det nya bostadsområdet i innerhamnen.

4. När ska bron stå klar?Trafikverket har byggkostnaden i sin budget för 2019-20 och ska stå klar preliminärt 2021.

5.Vad händer med busstrafiken till resecentrum?Busstrafiken kommer att få större uppställningsplatser och samtidigt byggs fler parkeringsplatser och en större cykelparkering.

Visa mer...