Sölvesborg minst sårbart i länet

Sölvesborg Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

Sölvesborg befäster sin plats som länets minst sårbara kommun och klättrar samtidigt 85 placeringar på Svenskt Näringslivs och Tillväxtverkets ranking. Förbättrade kommunikationer är en av förklaringarna enligt kommunens näringslivschef.

Sölvesborg är fortfarande länets ekonomiskt minst sårbara kommun.

Det visar en rapport där Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket har mätt andelen arbetande och andelen privata arbetsgivare samt hur många som pendlar till ett arbete i en annan kommun och många företag som tillsammans står för halva lönesumman i den privata sektorn.

Samtidigt klättrar Sölvesborg 85 placeringar från plats 149 till plats 64 på en ranking av alla landets 290 kommuner.

Enligt kommunens näringslivschef Håkan Andersson är förbättrade kommunikationer en av förklaringarna.

– Pågatågen och den nya motorvägen har gjort det möjligt för fler att bosätta sig i kommunen även om de arbetar på en annan ort och den förbättrade infrastrukturen har även gjort det lättare att stanna kvar i kommunen, säger han.

Den höga andelen små och medelstora företag är enligt Håkan Andersson en annan förklaring till att Sölvesborg är mindre ekonomiskt sårbart än grannkommunerna Karlshamn på plats 88 på Svenskt Näringslivs och Tillväxtverkets ranking, Bromölla på plats 151 och Olofström på plats 280.

Men näringslivschefen menar samtidigt att rapporten inte ger en helt sanningsenlig bild av hur sårbar kommun är.

– Vi får inte glömma bort att Sölvesborg har en stor utpendling och att vi därför är beroende av stora arbetsgivare i andra kommuner som Stora Enso i Bromölla och sjukhusen i Karlshamn och Kristinstad, säger Håkan Andersson.

De hindrar dock inte näringslivschefen från att se ljust på framtiden.

– Kan vi bara bli bättre på att erbjuda nya företag och företag som vill växa tomter kommer vi att fortsätta klättra på rankingen, säger Håkan Andersson.

Fakta

Uppåt i hela länet

Samtliga länets fem kommuner och Bromölla har klättrat på Svenskt Näringslivs och Tillväxtverkets ranking sedan den förra mätningen som gjordes 2011. Sölvesborg 64 (149), Karlshamn 88 (153), Bromölla 151 (229), Karlskrona 157 (170), Ronneby 178 (246), Olofström 280 (287).

De minst sårbara kommunerna i landet är enligt Svenskt Näringslivs och Tillväxtverkets Vallentuna, Sollentuna och Värmdö och de mest sårbara kommunerna Fagersta, Bengtsfors och Ljusnarsberg.

Visa mer...