Sölvesborgsviken blir naturreservat

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Nu har länsstyrelsen beslutat att Sölvesborgsviken blir naturvårdsområde.
Nu har länsstyrelsen beslutat att Sölvesborgsviken blir naturvårdsområde.

Under mer än 50 år har det diskuterats till och från att göra Sölvesborgsviken till naturreservat. Nu har länsstyrelsen beslutat om att det ska ombildas till naturreservat.

Området omfattar 167 hektar, varav 58 hektar är land och 109 hektar vatten.

Syftet med naturreservatet är bland annat att bevara områdets biologiska mångfald både på land och i marin miljö. Trygga tillgången till ett för friluftslivet betydelsefullt tätortsnära område, tillgodose friluftslivets behov av rastplatser, stigar, vandringsleder och förtöjningsplatser för båtar.

Viken utgör ett viktigt område för rastande och övervintrande sjöfåglar. Vattnet runt Sölvesborgs har bedömts vara av internationell betydelse och övervintringsplats för vigg och salskrake. Som häckningslokal är Sölvesborgsviken betydelsefull för flera våtmarksberoende och vasslevande fågelarter. De grunda bottnarna, de stora vassområdena och de betade strandängarna utgör viktiga förutsättningar för denna fågelrikedom.

Området sträcker sig från Slottet, över till Sjögård på andra sidan viken och förbi golfbanan och bort mot Siretorp.