Svårare för små partier att komma in i fullmäktige

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Den nya småpartisspärr som införs kommunvalen vid nästa val kan innebära att den politiska kartan i Sölvesborg dramatiskt kan komma att ritas om. – Jag tror att de lokala partierna runt om i Sverige kommer att få en allt större betydelse i nästa val och så också vi, säger Anders Jönsson gruppledare i SoL-partiet.
Den nya småpartisspärr som införs kommunvalen vid nästa val kan innebära att den politiska kartan i Sölvesborg dramatiskt kan komma att ritas om. – Jag tror att de lokala partierna runt om i Sverige kommer att få en allt större betydelse i nästa val och så också vi, säger Anders Jönsson gruppledare i SoL-partiet.

Nästa år riskerar fyra av nio partier ramla ur kommunfullmäktige. Detta efter att en spärr mot småpartier införs även i kommunvalen, precis som till riksdagsvalet.

En nyhet i valet 2018 är att det bli en spärr mot småpartier även i kommunvalen, precis som till riksdagsvalet.

Detta innebär att de partier som inte når upp till två procent inte kommer in i kommunfullmäktige. De partier som idag inte når upp till två procentspärren är Kristdemokraterna, men också Miljöpartiet, Liberalerna och SoL-partiet ligger farligt nära att trilla ut.

För att Liberalerna inte ska trilla ut krävs bara att tappar så lite som 20 röster och i Miljöpartiets fall runt 50 röster. Med tanke på de dåliga siffrorna på riksplanet så lever inte minst Miljöpartiet mycket farligt.

– Jag tror att de lokala partierna runt om i Sverige kommer att få en allt större betydelse i nästa val och jag tror att vi kommer att göra mycket bra val nästa år, säger Anders Jönsson gruppledare i SoL-partiet.

De nya reglerna innebär att det parlamentariska läget efter nästa år kan bli mycket komplicerat.

Alliansen kommer att utifrån de opinionssiffror som partierna har idag att inte få en majoritet utan endast drygt en fjärdedel av rösterna. De enda partier som enligt detta scenario skulle ta sig över gränsen kan bli Moderaterna och Centerpartiet. Sverigedemokraterna i sin tur skulle få en fjärdedel av rösterna.

Om valresultatet vid nästa val blir detsamma som vid 2014 års val är förutsättningen för att Alliansen ska kunna ta makten att de gör någon form av valsamarbete med Sverigedemokraterna.

Efter förra årets val uppstod ett intensivt förhandlade. I ett tidigt skede bjöd Socialdemokraterna in Lars Lamberg och hans partikamrater till ett möte och en invit om samarbete. Heléne Björklunds intention var att försöka få till stånd et blocköverskridande samarbete.

En orsak till att Liberalerna inte valde att fortsätta diskussionerna om samarbete med S var att gruppledaren Lars Lamberg och hans parti ansåg det omöjligt att sitta i samma regering som V.

Lars Lamberg betonar att hans partigrupp ville gå sin egen väg mellan blocken och stödja de frågor som stod närmast en liberal viljeinriktning. Det han syftade på är att han inte har för avsikt att stödja en budget med inslag av en vänsterinriktning.

Ett alternativ som S hade var att även ta med SoL-partiet i den parlamentariska stugvärmen.

Förutsättningarna såg länge ut att vara goda. Detta eftersom en av bildarna till partiet och strateg Bo Sandqvist tidigare i egenskap av Miljöpartist bildade en makttrojka med Helene och vänsterns Willy Söderdahl. Att det uppstod en politisk blockering som spolierade ett samarbete berodde främst på en person i SoL. Denne har nu lämnat partiet. Även Centern fick en inbjudan, men valde att säga nej.

Förutsättningarna för en majoritet infann sig inte och Heléne Björklund fick nöja sig med regera i minoritet tillsamman med Miljöpartiet och Vänstern.