Sverige & Världen

Stämmer kommunalt bolag efter giftskandalen

Kallinge Artikeln publicerades
Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB stäms efter vattenskandalen 2013.
Foto:Larsen, Håkon Mosvold
Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB stäms efter vattenskandalen 2013.

Efter giftskandalen i Kallinge stämmer PFAS-föreningen det kommunala bolaget Miljöteknik. Bolaget har nu två veckor på sig att svara på stämningen.

– På tre år har vi inte fått något ordentligt svar. Nu måste de ge oss det.

För två månader sedan skickade PFAS-föreningen in en stämning mot Miljöteknik gällande krav på fastställande av skadeståndsskyldighet. Nu har stämningen gått igenom vid Blekinge tingsrätt.

– Min känsla är ja, vad skönt, äntligen! Att domaren nu väljer att gå vidare med vår stämningsansökan känns som en bekräftelse. För oss är det ett erkännande som säger att underlaget håller för att gå till domstol, säger PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius.

Ungefär 5 000 personer berördes då det kommunala bolaget beslutade att stänga ett vattenverk i Kallinge i december 2013, på grund av höga halter av ämnet PFAS i vattnet. Både barn och vuxna visade sig ha förhöjda halter av PFAS i blodet.

– I min värld kan det inte vara okej att förgifta ett helt samhälle utan att det leder till några konsekvenser. Det ska bli intressant att se vart det här kan leda, men det är samtidigt läskigt för det kanske kan finnas kryphål i lagen, det vet vi inte.

Hans Nilsson, vd för Miljöteknik, säger att de lämnat över allt arbete med ärendet till sina jurister.

– Jag har inga synpunkter på stämningen, det är en juridisk fråga nu och vi är bara tekniker. Juristerna kommer att besvara stämningen.

Herman Afzelius har däremot många synpunkter och han säger att han och PFAS-föreningens medlemmar ser fram emot att få ett svar och ett klart besked.

– På tre år har vi inte fått något ordentligt svar. Nu måste de ge oss det. De kan inte bara säga att de inte tycker att de har gjort något fel. För att kunna säga det måste det grundas i något, säger Herman Afzelius.

– Nu kan ansvariga inte längre stoppa huvudet i sanden.

Fakta

PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för över 800 industriellt framställda kemikalier.

De används i ett stort antal produkter samt i brandskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.

PFOS (perfluoroktansulfonat) har mycket allvarliga effekter på hälsa och miljö. Är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudna i kemiska produkter och varor inom EU. Dessvärre har flera av de ämnen som använts för att ersätta PFOS visat sig ha liknande negativa effekter för hälsa och miljö.

Källa: Naturvårdsverket

Visa mer...

Fakta

PFAS-föreningen?

PFAS-föreningen är en ideell förening för drabbade i Kallinge och Ronneby som vill kräva juridiskt ansvar från dem som PFAS förgiftat oss.

Föreningen ska primärt verka för reglering av ersättning till dem som förgiftats av PFAS från vatten i Kallinge och Ronneby genom att till fullo ersätta dem för genom förgiftningen uppkommande skada och kostnader.

Källa: PFAS-föreningen.

Visa mer...