TT-Ekonomi

Lägre elpris förutspås under 2018

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Det kommande året ser ljust ut för elmarknaden, i alla fall för konsumenterna: elpriset väntas krypa nedåt. Prognosen pekar nu mot ett årsmedelpris på 27 öre/kWh, vilket motsvarar en sänkning med 10 procent mot årets pris på 30 öre/kWh.(TT)

Prognosen pekar nu mot ett årsmedelpris på 27 öre/kWh, vilket motsvarar en sänkning med 10 procent mot årets pris på 30 öre/kWh. Det beror först och främst på en mild höst med mycket nederbörd, som skapat goda resurser för vattenkraften. Med bättre marginaler för en inhemsk elproduktion minskar behovet av att köpa in el från utlandet, i huvudsak Tyskland, där höga kolpriser driver upp elräkningarna för svenska slutkonsumenter.

– Kolpriserna har stigit under året och just nu har vi ett ganska stort gap. Men man ska ha klart för sig att om överskottet skulle försvinna får vi en helt annan prisbild här, säger Faraz Azima, vd för prisjämförelsesajten Elskling.

Att priserna pekar nedåt inför 2018 kan ses ett symboliskt glädjebesked: för dem som bor i villa innebär det minskade kostnader med 750 kronor på ett år. Sett till prisutvecklingen över tid tar årets prognos inte heller något jättekliv.

– Under de senaste fyra åren har vi legat någonstans mellan 26-28 öre, men 2015 blev priset 20 öre. Året prisbild är något lägre än 2016, men utgör ingen extrem nedgång.