TT-Inrikes

Djurhållning kallas köttfabrik

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Djur som "stressas av trängsel" och då kan "drabbas av sjukdomar". Det är den bild som elever i årskurs 8 får av svensk djuruppfödning i Natur&Kulturs lärobok Geografi 8, rapporterar Lantbrukets Affärstidning ATL.(TT)

Djur som "stressas av trängsel" och då kan "drabbas av sjukdomar". Det är den bild som elever i årskurs 8 får av svensk djuruppfödning i Natur&Kulturs lärobok Geografi 8, rapporterar Lantbrukets Affärstidning ATL.

I läroboken står att "den storskaliga djuruppfödningen i det som kallas köttfabriker" under många år har "kritiserats för sina metoder". I stället för att nämna att Sverige genom sin hårda djurskyddslag ligger i fronten när det gäller att minska användningen av antibiotika på djur ger läroboken bilden av att man i Sverige nästan bara bedriver storskalig boskapsskötsel liknande den i Australien, Nordamerika och delar av Asien, skriver ATL.

Formuleringen "köttfabrik" om svensk djurhållning kanske bör undvikas, medger Magnus Öljemark, redaktör på bokförlaget Natur&Kultur och projektledare för Geografi 8.

– Men någonstans är det ju industrialiserat, säger Magnus Öljemark till ATL.