TT-Inrikes

Obehöriga lärare lämnas utan stöd

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Nya lärarvikarier som inte får någon introduktion. Undervisning som blir upphackad och rörig. Rektorer som får rycka in och sätta betyg. Skolinspektionens granskning visar att elever lätt kommer i kläm på skolor med många obehöriga lärare.(TT)

Lärarbristen gör sig särskilt påmind på de skolor där de obehöriga lärarna är minst lika många som de behöriga. Så hur planerar sådana skolor för att få undervisningen att rulla på så smidigt som möjligt, trots att obehöriga vikarier måste tas in med mer eller mindre täta mellanrum?

Skolinspektionen har undersökt detta på 28 högstadieskolor med hög andel obehöriga lärare, och fann att hälften saknade bra rutiner. En fjärdedel hade inte ett genomtänkt mottagande och en lika stor andel hade ingen bra handledning under terminens gång.

– Detta kan vara mycket problematiskt, framför allt för eleverna, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Rörigt och oseriöst

I rapporten vittnar lärare om vikarier som fått nycklar och några papper - resten fick de ta reda på själva. Elever berättar om lärarbyten som fungerar dåligt, med följd att ämnesavsnitt tappas bort eller får läsas om. Eleverna beskriver hur det blir "oseriöst" och "rörigt" när vikarier avlöser varandra.

Skolinspektionen har tidigare pekat på att lärarbristen slår hårdare mot skolor i utsatta områden. Elever som kanske mest behöver rutinerade lärare riskerar i stället att oftare mötas av obehöriga vikarier - som i sin tur riskerar att inte få stöd.

– Det är ett likvärdighetsproblem och visar att man verkligen måste tänka till kring lärarresurserna, säger Helén Ängmo.

Rektor rycker in

En viktig uppgift för rektorerna är att säkra en rättvis betygssättning. En obehörig lärare får inte sätta betyg på egen hand, utan ska ha stöd av legitimerade kolleger. Men enligt Skolinspektionens rapport brast hälften av de granskade skolorna i den planeringen. I värsta fall stod det klart först när betygen skulle sättas, med följd att rektor fick rycka in och sätta betyg. Flera elever säger att de inte förstår varför betygen satts som de gjort.

Skolinspektionen har alltså undersökt läget på ett antal skolor som haft särskilt svårt att rekrytera behöriga lärare - trots olika försök. Men alla skolor måste förr eller senare ta in obehöriga lärare, påpekar Helén Ängmo.

– Vi har en stor lärarbrist och det problemet kvarstår. Därför är det otroligt viktigt att ha bra rutiner, så att deltagandet för den obehöriga läraren blir bra. De obehöriga lärarna är ju helt nödvändiga i en bristsituation och de kan fungera väldigt väl - förutsatt att de får stöd, säger Helén Ängmo.