TT-Inrikes

Vattenbristen förvärras i Sverige

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Betydligt större områden än förra året kan komma att drabbas av vattenbrist i sommar. Stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland riskerar att drabbas. Lantbrukarna, vattenkrävande industrier och alla odlare riskerar att drabbas extra hårt.(TT)

En ny kartläggning av Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att stora delar av Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist i sommar.

– Jag har faktiskt aldrig varit med om så här låga nivåer den här tiden på året, säger Bo Thunholm, mångårig hydrogeolog och projektledare för övervakningen av grundvattennivåerna på SGU.

Örebro, Gotland, Halmstad, Laholm och södra Öland har redan beslutat om bevattningsförbud i sommar. I dessa områden blir det alltså förbjudet att fylla pooler, tvätta bilen eller vattna gräsmattan med slang eller använda högtryckstvätt.

Anledningen är dock inte att vi svenskar slösar med vattnet.

– I dag ligger hushållsförbrukningen på cirka 140 liter per person och dygn. För tjugo år sedan var den 215 liter. Effektivare toaletter och hushållsmaskiner kan till stor del förklara minskningen, säger Gullvy Hedenberg, drickvattenexpert på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Tomma pooler

I stället är orsaken geologisk, eller rättare sagt meteorologisk. Det har regnat och snöat för lite, helt enkelt, vilket har påverkat grundvattennivåerna i marken.

– Det har resulterat i låga eller mycket låga grundvattennivåer i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland, det vill säga betydligt större områden än förra året, säger Bo Thunholm.

– Det som är mest störande är att vi inte kan räkna med samma påfyllning av grundvattnet inför sommaren som vi brukar se den här tiden på året tack vare snösmältningen, eftersom det nästan varit obefintligt snötäcke på många platser, säger Bo Thunholm.

En tom pool eller brun gräsmatta är dock ingenting mot det hot som vattenbristen utgör mot industrin, odlarna och lantbrukarna.

Redan sinat

Johan Ålund, lantbrukare på Öland, vars brunn sinade redan den 18 februari i år, en månad tidigare än förra året, hoppas att turister och andra är lika duktiga på att snåla med vattnet i år som i fjol.

– Läget är allvarligt, framför allt för de på östra sidan av ön som inte är kopplade till det kommunala nätet, säger han.

Vättern är också drabbad. Där har vattnet inte varit så lågt sedan 1970-talet. Någon akut vattenbrist för hushållen eller de som är beroende av vatten från Vättern är det inte.

Däremot är genomströmningen i Motala vattenkraftverk bara en bråkdel mot normalt. Dessutom är passagerartrafiken på Göta kanal i fara. För att komma in och ut ur Vättern måste båtarna passera slussar som kräver ett vattendjup på minst 2,97 meter.

– Just nu ligger vi precis på gränsen, säger Roger Altsäter, vd för det statliga Götakanalbolaget.

1 000 kronor metern

På sina håll görs dock insatser för att komma tillrätta med den hotande vattenbristen. I Karlskrona, till exempel, dras just nu en vattenledning från Jämjö vattenverk till Fågelmara i östra Blekinge som drabbades hårt av förra årets torka.

– Vi lägger en ledning som ska kunna leverera 70 kubikmeter vatten per timme. Sträckningen är en mil och kostar kommunen tio miljoner kronor, säger Ola Gren, VA-chef i Karlskrona kommun.

I Fågelmara, berättar han, har grundvattennivån sjunkit 20-30 meter på bara några år och ligger nu 60 meter under markytan.

– Vi har aldrig haft så lågt grundvatten vid den här tiden på året som vi har nu, säger Ola Gren.