TT-Utrikes

Domare stoppar jakt och räddar björnar

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Grizzlybjörnarna i och runt den amerikanska nationalparken Yellowstone kan andas ut efter att ha fått hjälp av rättsväsendet. En domare har beslutat att de ska fridlysas på nytt och vara fredande även när de lämnar parken, rapporterar BBC News.(TT)

Grizzlybjörnarna i och runt den amerikanska nationalparken Yellowstone kan andas ut efter att ha fått hjälp av rättsväsendet. En domare har beslutat att de ska fridlysas på nytt och vara fredande även när de lämnar parken, rapporterar BBC News. Därmed stoppas planerna på den första björnjakten i anslutning till parken på närmare 30 år.

Domaren Dana Christensen motiverade sitt beslut med att naturvårdsmyndigheten inte tagit det långsiktiga hotet mot björnarnas fortlevnad i beaktande när fridlysningen togs bort i juni förra året.

Antalet grizzlybjörnar i och runt Yellowstone har sedan 1975 ökat från 136 till över 700. Markägare i trakten som vill se en jakt hävdar dels att björnarna dödar boskap, dels att de allt oftare anfaller människor.

Jägare i delstaterna Wyoming och Idaho planerade att skjuta upp till 23 björnar de kommande månaderna, i den första jakten av det slaget utanför Alaska sedan 1991.

Rättad: I en tidigare version av texten angavs felaktiga uppgifter om var fridlysningen gällde och var jakten skulle äga rum.