Välkommen till världen

Linda Johansson och Mattias Bengtsson

Välkommen till världen Artikeln publicerades

Linda Johansson och Mattias Bengtsson, Eringsboda, fick den 15 juli en son Alfred som vägde 3 205 g och var 49 cm.