Välkommen till världen

Linda Johansson och Mattias Bengtsson

Välkommen till världen

Artikeln publicerades 20 juli 2011.

Linda Johansson och Mattias Bengtsson, Eringsboda, fick den 15 juli en son Alfred som vägde 3 205 g och var 49 cm.