"Många oskyldiga drabbas av Försäkringskassan"

KARLSKRONA Artikeln publicerades
– Försäkringskassan har på senare år blivit allt mer driftig i sin myndighetsutövning. Syftet är att komma åt det utbredda fusket inom assistansbranschen, men tyvärr drabbas många oskyldiga, konstaterar Claes Wiridén.
Foto:Maths Olsson
– Försäkringskassan har på senare år blivit allt mer driftig i sin myndighetsutövning. Syftet är att komma åt det utbredda fusket inom assistansbranschen, men tyvärr drabbas många oskyldiga, konstaterar Claes Wiridén.

Sondmatning och andningshjälp är inte grundläggande behov, enligt försäkringskassan. Allt fler nekas assistans eller faller på 20-timmarsgränsen. Något som ökar trycket på kommunen.

– Kommunen ser att allt färre brukare får 20 assistanstimmar eller mer för grundläggande behov. Det innebär att ärendena hamnar hos kommunen istället för att försäkringskassan står för lejonparten av kostnaderna. Något som belastar den kommunala ekonomin med i snitt en halv miljon kronor per ärende och år, säger socialchef Claes Wiridén, Karlskrona.

Han poängterar att det inte är kommunen som bestämmer hur många assistanstimmar för grundläggande behov som en brukare har rätt till utan att det är försäkringskassan som fattar beslut.

Sydöstran berättade i dag om multihandikappade 16-årige Anton i Karlskrona som riskerar att förlora drygt 90 av sina tidigare 106 assistanstimmar i veckan.

Hans mamma Anneli Lindholm vill väcka debatt kring frågan och är kritisk till regeringens besparingskrav på försäkringskassan. Hon tänker anlita jurist och överklaga kassans beslut.

Men Anton är inte ensam om att få sin assistans indragen efter en ny strängare tolkning av LSS-lagen. En tolkning där bland annat andningshjälp och sondmatning inte längre ses som ett grundläggande behov utan kallas egenvård och därmed inte behöver ge rätt till personlig assistans.

Anette Eriksson, pressekreterare vid försäkringskassans kommunikationsavdelning:

– Sedan 2016 räknas inte egenvård som grundläggande behov. Det räcker med att en person kan föra en sked till munnen så är matningen inte ett grundläggande behov. Annan egenvård som berörs är slemsugning (av exempel andningshjälpmedel), sondmatning och stomiskötsel.

Flera fall har fått mycket uppmärksamhet och bedömningen har ifrågasatts.

– Jag är den första att hålla med om att det är underligt att övervakning och tillsyn vid användning av nödvändiga hjälpmedel för mat och andning inte klassas inte som grundläggande behov, säger Claes Wiridén.

– Fallet med 16-årige Anton är inte unikt även om det är en gigantisk skillnad att gå från 106 assistanstimmar till 13. Jag tror inte att en så stor minskning hör till vanligheterna. Försäkringskassan har på senare år blivit allt mer driftig i sin myndighetsutövning. Syftet är att komma åt det utbredda fusket inom assistansbranschen, men tyvärr drabbas många oskyldiga, konstaterar Claes Wiridén.

FAKTA

Bakgrund

Den så kallade 20-timmarsgränsen är kopplad till grundläggande behov och om brukaren hamnar under dessa timmar så blir ersättningen och stöd ett kommunalt ansvar istället för att försäkringskassan betalar lejonparten.

Bakgrunden till försäkringskassans hårdare hållning är flera prejudicerande domar. Det finns också ett direktiv från regeringen att hejda utvecklingen med ett kraftigt ökat antal beviljade assistanstimmar.

Efter en dom bedöms enbart personer med psykiska funktionshinder ha rätt till assistans och aktiv tillsyn av någon som har ingående kunskap om dem och deras funktionsnedsättning.

Visa mer...