Chefen: "Patientsäkerheten hotas”

Blekinge Artikeln publicerades

Skaffar Landstinget Blekinge inte operationsrobot, hotas patientsäkerheten. Det uppger Eva Rundqvist, verksamhetschef på Kvinnokliniken.

Investerar landstinget inte i en operationsrobot inom kort, finns stor risk att läkare söker sig bort från kliniken till andra landsting som har roboten, fastslår Eva Rundqvist.

En robot för exempelvis gynekologiska operationer skulle innebära färre komplikationer och snabbare tillfrisknande för patienten, menar hon. Inte minst skulle den hålla läkare kvar på kliniken.
– Om doktorer söker sig härifrån, finns risken att vi inte klarar bemanningen. Då hotas patientsäkerheten, säger hon.

Också Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerföreningen Viktor i Blekinge, tycker det är hög tid att investera i roboten.
Länet har redan förlorat två urologer som sökt sig till Växjö, för att operationsrobot finns där, enligt Kent Lewén.
Följden av att inte ha en robot blir läkarbrist och inhyrda stafettläkare. Det gör vården otrygg för patienten, menar han.
– Nu måste en patient som får ett cancerbesked kanske gå igenom besök med fyra olika läkare, och får ingen kontinuitet, säger han.

Det hjälper inte att patienten kan remitteras till en operationsdator i ett annat län, menar Kent Lewén.
– Problemet är att läkarna finns där roboten finns. Om vi inte har läkare kvar i länet finns inte heller någon som kan remittera patienten, konstaterar han.

Det är av rädsla att skada samarbetet med Kronoberg som Landstinget Blekinge avvaktat med en robotinvestering, enligt Per-Ola Matsson (S), landstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Kronobergs läns landsting har redan investerat i en operationsrobot.
Den har de också räknat med att använda till patienter i Landstinget Blekinge.
Kronoberg vill inte att också Blekinge skaffar robot, då skulle de förlora patienter, poängterar Per-Ola Mattsson.

Rättar ni er helt efter Kronoberg i frågan?
– Nej, det är vi som avgör beslutet. Men i och med Thoraxkliniken är vi beroende av ett samarbete med Kronoberg. Vi vill inte komma till ett läge där det skär sig mellan oss, säger han.
I Kronobergs läns landsting anser man också att roboten bara bör användas till prostatapatienter och inte för exempelvis gynekologiska operationer. Något man i Landstinget Blekinge inte håller med om.

Men i ett möte i april ska de båda länens landstingsdirektörer ta hjälp av en tredje, oberoende part för att enas om vilka patientgrupper som är aktuella för en operationsrobot, enligt Per-Ola Mattsson. Beslutet om Landstinget Blekinge ska investera i roboten ska vara fattat före sommaren, lovar han.