Lönekontoren kan slås ihop

BLEKINGE Artikeln publicerades
De anställda i Karlskrona kommun och landstinget Blekinge kan få ett gemensamt lönekontor.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
De anställda i Karlskrona kommun och landstinget Blekinge kan få ett gemensamt lönekontor.

De elva tusen anställda i landstinget Blekinge och Karlskrona kommun kan få gemensam lönehantering. En förstudie presenteras i höst.

Syftet är besparingar och effektivisering.

– Vi måste naturligtvis vända på varje sten när det handlar om ekonomin, säger Per Jonsson, chef för drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona kommun.

Den stora utmaningen för att en lyckad sammanslagning är att hitta fungerande tekniska system och rutiner. Det finns exempel ute i landet där flera kommuner har samordnat sina lönekontor. Ett sådant exempel är Kristinehamns, Storfors, Filipstads och Karlskogas kommuner som för några år sedan skapade en gemensam lönehantering.

Men ett sådant system mellan en kommun och ett landsting känner Per Jonsson inte till. Det innebär att Karlskrona och landstinget Blekinge kan bli först i landet med att slå samman sina lönekontor.

Fast först ska en förstudie, på uppdrag av kommundirektör Carl-Martin Lanér och landstingsdirektör Peter Lilja, göras. Den ska presenteras i höst, berättar Per Jonsson.

– Jag kan inte se några hinder för att övriga Blekingekommuner skulle kunna ingå i ett gemensamt lönekontor om förstudien visar att ett samgående skulle fungera och vara positivt för verksamheterna.