Fullmäktige tog beslut om ny hall

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Någon gång i början av nästa år hoppas kommunledningen att det är dags att börja riva Östersjöhallen för att ge plats åt den nya arenan.
Foto:Patric Söderström
Någon gång i början av nästa år hoppas kommunledningen att det är dags att börja riva Östersjöhallen för att ge plats åt den nya arenan.

Strax efter kl. 16.00 på torsdagen tog kommunfullmäktige beslutet som i alla fall alla handbollsvänner i Karlskrona hoppats på.

Karlskrona satsar på en ny stor inomhusarena på Trossö där Österjöhallen i dag ligger.

– Nu har vi äntligen kommit så här långt, konstaterade det socialdemokratiska kommunalrådet Patrik Hansson efter mötet.

– Och det känns skönt att vi har en så bred politisk enighet om detta.

Patrik Hanssons känsla delas också av HIF Karlskronas ordförande Örjan Nilsson.

– Bra att det klart och att inte nya krumelurer stoppade det hela, säger Nilsson.

Under debatten, som knappast var någon debatt, i fullmäktige var det bara vänsterpartiet som anmälde en avvikande mening.

– Vi anser att en ny arena ska byggas på Rosenholm och att Östersjöhallen och idrottshallen rustas upp för att kunna användas av skolorna, förklarade Åsa Gyberg-Karlsson.

Alla andra partier yrkade bifall och gjorde det i positiva ordalag.

Det förslag som fanns att ta ställning till var att kommunen ska sälja idrottshallen och Östersjöhallen och sedan får köparen bygga den nya anläggningen och kommunen blir hyresgäst.

– Även om vi redan ju har en intressent i Brinova från Hässleholm kommer försäljningen att konkurrensutsättas.

Det är alltså inte så att spaden sätts i marken omgående och att den nya anläggningen växer fram under 2016.

– Nej, går allt som förväntat skulle jag kunna tänka mig att hallen står klar någon gång under 2018, säger Patrik Hansson.

Kommunalrådet beskriver det som nu ska hända:

– Först ska vi upphandla en konsult för markutredning eftersom marken är förorenad. Saneringen får kommunen bekosta och den är förhoppningsvis klar till nästa årsskifte. Under tiden jobbar vi dock med försäljningen och till sommaren hoppas jag att vi har en köpare. Projekteringen och bygglovsbiten ska kunna vara avklarad under hösten och om allt detta fungerar ska byggstarten kunna ske om ett år.

Med en byggtid på ett drygt år skulle det betyda att hallen står klar inför handbollssäsongen 2018-19

– Det är glädjande för Karlskrona att det finns företag som är beredda att satsa 100 miljoner kronor för en utveckling av stan, poängterar Hansson.

Saneringen av marken beräknas i nuläget kosta kring 11 miljoner kronor och även om kommunen inte behöver bära byggkostnaderna tillkommer ytterligare utgifter. När Östersjöhallen rivs försvinner utrymmen som i dag används av skolorna på Trossö.

– Eftersom gymnastiksalen vid brandstationen också kommer att rivas får vi lokalbrist. Vedebyanläggningen blir förhoppningsvis klar och kan avlasta till viss del. Sedan finns ju möjligheten att förhandla med Marinbasen om att hyra in oss där och som sista utväg finns temporära anläggningar i form av tält, säger Hansson.

Det kommer att krävas uppoffringar från många sidor, men det kanske uppvägs av den nya anläggning som står klar till handbollssäongen 2018-19.

– Vi ska göra så gott vi kan för att fortfarande vara kvar i eliten, men hallen är viktig för all handboll och inte minst för event, poängterar Örjan Nilsson.