700 000 nya bostäder behövs i Sverige

Insändare ,
Nya bostäder byggs denna vinter på Pottholmen i centrala Karlskrona. FOTO:MATTIAS MATTISSON
Nya bostäder byggs denna vinter på Pottholmen i centrala Karlskrona. FOTO:MATTIAS MATTISSON

Det byggs bostäder som aldrig förr. Inte sedan miljonprogrammets dagar på 1960- och 70-talen har lika många bostäder börjat byggas i Sverige som under 2016.

De kommande tio åren behövs 700 000 nya bostäder i Sverige. Att alliansregeringen inte insåg det under sina åtta år vid makten och gjorde något åt saken är ett mysterium. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar och genomför nu därför den största bostadspolitiska satsningen på mycket länge i Sverige.

Enligt en rapport från Boverket har det hittills i år börjat byggas 64 000 nya bostäder och det är mer än vad som byggts sedan 1970-talet. Under 2017 beräknas 67 000 till bostäder att börja byggas. Regeringens bostadspolitiska satsning består av 22 punkter för att göra det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder.

Planen innehåller åtgärder om sex miljarder kronor per år för att stimulera byggandet. Satsningen omfattar investeringsstöd för byggandet av hyresrätter och studentbostäder på totalt 11,3 miljarder kronor för åren 2016-2019. Den innehåller dessutom en byggbonus till kommuner som bidrar till bostadsbyggandet.

Regeringen satsar också på stöd till byggande av äldrebostäder, stöd för att sanera mark där det kan byggas bostäder och ett slopat tak för uppskov på inbetalning av skatt för den som säljer sin bostad, för att nämna några av åtgärderna. Satsningen kommer att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Här i Blekinge får Karlskrona ta del av 11, 2 miljoner kronor av statsbidragen till kommunerna, medan Sölvesborg får sex miljoner kronor. Syftet med bonusen är att stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.

I dagsläget är det främst kapaciteten inom byggsektorn och troligen även inom kommunerna som utgör det främsta hindret för ett ökat byggande. Därför satsar regeringen också på utbildningar som ska möta byggbranschens behov av arbetskraft.

Varje ny bostad som byggs innebär fler möjligheter för människor att få ett jobb eller att studera. Det är så vi socialdemokrater investerar i framtiden. Rätten till ett bra boende är en förutsättning för ett hållbart samhälle präglat av social rättvisa och ekonomisk tillväxt.

Peter Jeppsson

Suzanne Svensson

Magnus Manhammar

Riksdagsledamöter (S)

Blekinge