GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Är vindkraften grön?

“All politik är klimatpolitik, och alla ministrar är klimatministrar“ skrev Per Bolund (MP) i samband med att Sveriges klimatpolitiska handlingsplan presenterades.
Publicerad 13 juni 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Varje år lockar regeringen nu med totalt 70 miljoner kronor i vindkraftpremier till kommuner som tagit ny vindkraft i drift, i syfte att öka antalet vindkraftetableringar, skriver Jan Hedman.
Varje år lockar regeringen nu med totalt 70 miljoner kronor i vindkraftpremier till kommuner som tagit ny vindkraft i drift, i syfte att öka antalet vindkraftetableringar, skriver Jan Hedman.Foto: Lars Johansson

Ett lagsystem där miljön överordnas allt annat– det är kärnan i 2018 års Klimatlag. Ett särskilt lobby-nätverk av vindkraftbolag – “Vindkraftens Miljönytta“ – propagerar nu för att Miljöbalken bör modifieras för att inte sätta käppar i hjulet för vindkraftutbyggnaden. Man siktar bland annat på den kommunala vetorätten.

Energimyndigheten anger 2018 i rapporten “Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem“ att man bör se över om “viss planering av vindkraft ska göras på en regional eller nationell nivå“. Vidare “Effektiva avvägningar behöver göras mellan den globala miljönytta som vindkraften ger, och den lokala miljöpåverkan som vindkraften bidrar till“. Det är alltså inte så mycket värt att vara lokal när man kan vara global. Vad säger Centern?

Det kommunala självstyret vad gäller etablering av vindkraft har varit under konstant attack de senaste åren. Hittills har en majoritet av kommunerna hållit försvarsställningarna vad gäller vetot, men angreppen fortsätter. Varje år lockar regeringen nu med totalt 70 miljoner kronor i vindkraftpremier till kommuner som tagit ny vindkraft i drift, i syfte att öka antalet vindkraftetableringar.

Ett annat spår i politiken avser fossilbränslenas framtid, som nu ska belysas av en utredare med bakgrund i Naturskyddsföreningen och Stockholm Environment Institute. Utredaren ska bl.a. analysera förutsättningarna för ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna fordon.

Sammanfattningsvis innebär de senaste årets lagstiftningsarbete en uppviktning av miljöns betydelse. Mycket handlar om att underlätta och stimulera utbyggnaden av s.k. grön energi.

Men vindkraften är inte grön!

Vindkraftutbyggnaden på landsbygden kan ses som en nutida parallell till skövlingen av Stockholms city på 50- och 60-talen, och även många småstäder. Ett socialdemokratiskt projekt, välmenande och rationellt, men tyvärr känslolöst inför de stora kulturella värden som foröddes. Under 1900-talet såg vi också flera mördartekniker som drevs framåt av ekonomiska intressen – t.ex. hormoslyr, asbest och naturligtvis tobak. Även stenlunga tog många liv.

Närboende till vindkraftverk har länge erfarit att ljudet från verken stör nattsömnen. Vindkraftindustrin har förnekat ansvar, och hävdat att “belägg saknas“. Hörselforskare (Kerstin Waye) vid Göteborgs Universitet har nu med praktiska experiment påvisat att vindkraftljud har en störande effekt på sömnen. Detta inger hopp. I förlängningen kan möjligheter till skadeståndstalan mot vindkraftindustrin öppnas – om/när lagstiftaren börjar ta ljudskador på allvar.

Vad särskilt gäller landets norra delar har forskare från Lantbruksuniversitetet (Anna Skarin) visat att renar undviker vindkraftverkens närhet. Branschen/styrgruppen försökte mörka studiens resultat, vilket misslyckades pga en kraftfull forskningsledare.

Vindkraften presenteras av branschen som både populär och miljövänlig. I SOM-institutets opinionsundersökning 2019 är majoriteten (64 procent) av befolkningen ännu positiv till näringen. När frågan ställdes om vindkraft i närheten av den egna bostaden, var dock endast 40 procent positiva 2015. Alltså bäst hos någon annan... 2015 var tyvärr sista gången den lite elaka frågan ställdes.

Naturskydd har i Sverige av tradition god folklig förankring. Vi bör bejaka när politiken uppmärksammar vindkraftfrågan och ställer sig på naturskyddets sida. Det krymper rörelsefriheten för vindkraftföreträdarna, och kapitalflödet kan på sikt sina. Hur länge kommer exempelvis våra pensionsförvaltare att beteckna vindkraft som hållbara investeringsobjekt?

Det finns alternativ utöver kärnkraften. Den icke kustnära havsvindkraftens potential är gigantisk och i huvudsak outnyttjad. Solenergin utvecklas och växer snabbt - den är dyrare än vindel, men kostnadskurvorna närmar sig varandra. Svensk kraftvärme har enligt en EU-studie en outnyttjad potential som innebär en fördubbling jämfört med idag.

Således: Det finns alternativa utvecklingsspår för naturvänner att samlas kring. Vad som krävs är att i politiska val avvisa de exploateringsglada politiska krafter som anslutit sig till vindkraftens näringskedja.

Jan Hedman

Ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL