Bygg ett nytt sjukhus i Blekinge

Insändare Artikeln publicerades
”Många av oss som arbetat med och i sjukhuset vet att flertalet av våra vårdavdelningar inte kan erbjuda den vård som dagens och än mer morgondagens patienter kräver”, skriver Ronny Pettersson.
Foto: Mattias Mattisson
”Många av oss som arbetat med och i sjukhuset vet att flertalet av våra vårdavdelningar inte kan erbjuda den vård som dagens och än mer morgondagens patienter kräver”, skriver Ronny Pettersson.

I lördagens lokaltidning, 9 november, kunde vi läsa att ”Regionfullmäktige har tagit beslut om investeringar på 2,6 miljarder kronor de kommande åren. Bland annat ska man bygga tre nya sjukhusblock utanför nuvarande akutmottagning i Karlskrona”.

I maj 2013 presenterade undertecknaren av denna insändare en utredning på uppdrag av landstingsdirektören med rubriken ”Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge”. Utredningen sammanfattades med sju förslag till förändringar för länets sjukvård. Den första punkten löd:

”Bygg ett fullvärdigt akutsjukhus geografiskt beläget i länet så att det på ett naturligt sätt är förstahandsvalet för stora flertalet av länets invånare när akutsjukvården behöver besökas. Antalet vårdplatser bör uppgå till mellan 400 – 450 och omfatta såväl specialiserad somatisk korttidsvård som specialiserad psykiatrisk vård”.

Alternativet var att ha kvar vår nuvarande sjukhusstruktur, det vill säga ett sjukhus i Karlskrona och ett sjukhus i Karlshamn. Utredningen kom fram till att denna struktur skulle leda till stora ökade ekonomiska kostnader samtidigt som vi på sikt kommer att ha två sjukhus som kommer att få mycket svårt att hålla upp den medicinska kvalitén.

Förslaget fick gehör från Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och till vissa delar från politiker från övriga partier utom Socialdemokraterna. Motståndarna till förslaget om ett akutsjukhus förenades i framför allt en gemensam sak – de var från Karlskrona. Dessa politiker såg sjukhuset först och främst som en arbetsplats för karlskroniter och inte som ett sjukhus för invånarna i Blekinge. Miljöpartiets representant var en stor förespråkare för ett nytt sjukhus, då det fanns, och finns, stora miljövinster i detta. Tyvärr blev Miljöpartiet övertalat att ändra sig genom att i budgetförhandlingar bli lovade av Kalle Sandström, Socialdemokraterna, 20 miljoner kronor i en särskild primärvårdssatsning. Vad har det blivit för resultat av dessa pengar kan man undra?

Det beslut som regionfullmäktige nu har tagit innebär att sjukhusområdet i Karlskrona kommer att vara en byggarbetsplats under de kommande tio åren (minst). Dessutom kommer investeringarna inte att innebära en enda ny modern vårdavdelning då, det enligt tidningsartikeln, kommer att omfatta ny akutmottagning, nytt operationsblock, ny intensivvårdsavdelning (tekniska vårdplatser), röntgen- och thoraxverksamhet.

Många av oss som arbetat med och i sjukhuset vet att flertalet av våra vårdavdelningar inte kan erbjuda den vård som dagens och än mer morgondagens patienter kräver. Det är frågan om betydligt fler en-patientrum, att inte behöva dela toalett och dusch med ett flertal andra patienter med mera. Vi kommer således, som patienter, att fortsatt mötas av omoderna vårdlokaler där vi delar en fyr-patientsal blandat med manliga och kvinnliga patienter.

Region Kronoberg har i maj månad detta år beslutat att bygga ett nytt sjukhus utanför centrala Växjö. Mitt förslag är att kontakta Region Kronoberg och samplanera och upphandla i princip två identiska sjukhus, men med olika volymer. Detta är ett gyllene tillfälle att komma från beslutet som innebär ett kvarhållande av nuvarande sjukhusstruktur i Blekinge och som på sikt leder till att sjukhusvården i Blekinge kommer att förtvina!

Ronny Pettersson

Tidigare sjukvårds- och sjukhusplanerare i 40 år

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.