GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Debatt: Europakonventionen gäller också skolan

Regeringen vill förbjuda etableringen av nya konfessionella skolor, det som ofta benämns religiösa friskolor. Nyligen rapporterade en rad medier om all den kritik som riktats mot förslaget. Institutet för mänskliga rättigheter är en av de remissinstanser som avstyrker förslaget.
Konfessionella skolor • Publicerad 3 juni 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund varnar för inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund varnar för inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.Foto: Janerik Henriksson/TT

Ett generellt etableringsstopp, rapporterade TT, är en oproportionerlig inskränkning av grundläggande fri- och rättigheter, som föräldrars rätt att välja utbildning utifrån religiös övertygelse.

Det är precis detta som gör förslaget ogenomtänkt och olämpligt. Den 4 maj hade Friskolornas riksförbund ett frukostmöte om familjers rätt att välja skola, kopplat till Europakonventionen, EU-rätten, Barnkonventionen och svensk grundlag. Docent Hedvig Bernitz, vid Stockholms universitet talade om förslaget och hur det kunde strida mot Europakonventionen.

I Sverige upplevs religion många gånger som något suspekt och avvikande. Dessutom ifrågasätts yttrandefriheten allt mer och SOM-institutet har visat att toleransen för olika uppfattningar bland människor har minskat i Sverige. Troligtvis bidrar det sammantaget till att regeringen ser det som ofarligt att införa begränsningar av det här slaget.

Men regeringens förslag skulle strida mot grundläggande principer. I förlängningen skulle det innebära ett hack i den svenska självbilden som en nation som står upp för mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

”Genom att ha anslutit sig till Europakonventionen har Sverige förbundit sig att inte stifta lagar som står i strid med denna.”
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund

Genom att ha anslutit sig till Europakonventionen har Sverige förbundit sig att inte stifta lagar som står i strid med denna. Regeringen hävdar i sin promemoria att rättigheterna tillgodoses genom att föräldrar själva kan undervisa sina barn enligt den religiösa trosuppfattningen på fritiden. Men det är bara ursäkter för att slippa erkänna konventionsinnehåll man är obekväm med. Av artikeln framgår tydligt att det är staten som ska ha ansvar för att tillförsäkra barn och deras föräldrar den utbildningen.

Precis som Institutet för mänskliga rättigheter påpekar är förslaget oproportionerligt. Proportionalitetsprincipen är en viktig princip och innebär att de åtgärder som föreslås ska stå i proportion till de problem som man vill lösa. Institutet för mänskliga rättigheter är inte ensamma om att peka på den här principen. Av ca 1,1 miljon elever i grundskolan går knappt 0,9 procent i en skola med konfessionell inriktning – en mycket blygsam andel i förhållande till de drastiska åtgärder som föreslås.

Därutöver ger den ägar- och ledningsprövning som infördes i skollagen 2019 möjligheter att komma till rätta med eventuella olämpliga skolföreträdare och, om så bedöms nödvändigt, återkalla godkännandet för en skola som inte drivs i enlighet med författningarna.

Så sent som den 5 maj återkallade Skolinspektionen två godkännanden för skolor med konfessionell inriktning med motiveringen att skolhuvudmännen inte uppfyllde kraven i ägar- och ledningsprövningen.

Sveriges regering avvisar gång på gång allvarliga invändningar och kritik mot de förslag de lägger fram. Det är en hantering som väcker frågor kring hur lagstiftning blir till och hur förutsägbar den är. Dessutom riskerar Sverige att uppmärksammas internationellt som ett land där principer är viktiga enbart till den dag det då samma principer börjar kosta den sittande regeringen något politiskt.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund