Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Folk vill spara el – hindras av myndighet

Regeringen manar till solidarisk elanvändning, men att minska förbrukningen är något sydsvenskarna redan visat att de är kapabla till. Nu är det dags för Energimarknadsinspektionen att belöna folkets insatser genom att förenkla samordning och ge hushållen möjlighet att på ett enkelt sätt få betalt för den elförbrukning som flyttas till tidpunkter som är bra för elsystemet.
Sydsverige • Publicerad 5 januari 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Björn Berg, vd energiteknikföretaget Ngenic.
Björn Berg, vd energiteknikföretaget Ngenic.

För några veckor sedan sändes galan Svenska hjältar, då hyllades bland annat en läkare som räddar barn i Afrika, en cheerleader för funktionsnedsatta barn och en skolhund i Hjällbo. Jag vill komplettera med en egen hjälteutnämning. Den går till sydsvenskarna som genom att hålla nere energikonsumtionen under hösten uppvisat solidaritet som ger positiva hållbarhetseffekter.

Den egna plånboken må ha varit startskottet till sydsvenskarnas spariver, men oavsett vad som väckte intresset är samhällsvinsten lika stor. I november minskade förbrukningen i elområde tre och fyra (Sydsverige) med tio respektive tolv procent, en insats som ledde till en halvering av elpriserna jämfört med vad de skulle varit. Men hushållen skulle kunna spara ännu mer, och faktiskt till och med tjäna pengar på sin anpassade elförbrukning, om Energimarknadsinspektionen lättade på regelverken.

”Vi har många anledningar att spara, men hushållen kan inte göra allt. Nu är det dags för Energimarknadsinspektionen att förenkla administrationen så att vi får ut all tillgänglig el på kraftnätet.”
Björn Berg, vd energiteknikföretaget Ngenic
Annons

Regeringen vädjar om att vi främst ska dra ner elkonsumtionen under hårt belastade timmar. En av de potentiella lösningarna som presenterades vid presskonferensen förra veckan var stöd till tjänster som gör det lättare för användaren att spåra och anpassa sin energianvändning, så kallade aggregatorer. Förslaget är gott, användare av denna typ av tjänster minskar per automatik sin konsumtion med minst fem procent under dessa timmar.

Ebba Busch meddelade i slutet av december att regeringens förslag om elprisstöd tillfälligt dras tillbaka. Nu måste förslaget göras om och Svenska kraftnät har fått uppdraget att ta fram en ny ansökan om elprisstöd som ska lämnas in den 4 januari.

Men om regeringen verkligen vill få ut all tillgänglig effekt på nätet borde de sätta press på Energimarknadsinspektionen. Elkonsumenter måste på ett smidigt sätt kunna vinna på att de anpassar sin konsumtion och samordnar sig. De ska kunna skicka ut effekten i kraftnätet utan att dränkas i administration.

Sydsvenskarna har minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till förväntad användning bland femtio europeiska elområden. Det är alltså av största vikt att fördela kapaciteten i kraftnätet. Det som blir över får inte försvinna i trög administration.

Elmarknaden är komplicerad, men folket har uppvisat sin goda förmåga att agera kraftfullt, det skulle kunna ske på ett mer organiserat och för folket lönsamt sätt.

Energimarknadsinspektionen verkar välja att hålla folket utanför marknaden genom byråkrati. Snegla i stället över sundet där danska folket bjuds in till kraftnätet så att enskilda hushåll till och med kan få betalt för den anpassade förbrukningen, utan krånglig administration.

Vi har många anledningar att spara, men hushållen kan inte göra allt. Nu är det dags för Energimarknadsinspektionen att förenkla administrationen så att vi får ut all tillgänglig el på kraftnätet.

Björn Berg, vd energiteknikföretaget Ngenic

Annons
Annons
Annons
Annons