GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Debatt: Försvaret måste ta ansvar för PFAS

För snart tio år sedan upptäcktes att en av Uppsalas vattentäkter hade höga halter av PFAS, ämnen som är extremt långlivade, mycket svårnedbrytbara och hälsofarliga.
Publicerad 14 april 2021
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förorenaren betalar.
Förorenaren betalar.Foto: Marcus Palmgren

De höga halterna upptäcktes tack vare att Livsmedelsverket gjorde en studie av blodprov från förstagångsföderskor åren 1996–2011, flera hade förhöjda halter av PFAS i blodet och genom att se var de bodde kunde halterna kopplas till en viss vattentäkt.

Upptäckten ledde till provtagning av vatten runt om i landet och på flera platser kom man fram till förhöjda halter. I många fall kunde PFAS i vattnet spåras till användning av brandskum på flygplatser, ofta försvaret.

Uppsalas undersökningar pekar ut Försvarsmaktens flygplats Ärna, norr om tätorten, som ansvarig för PFAS i vattnet. Försvaret har inte tagit ansvar för detta. Det verkar inte finnas en klar linje för när Försvarsmakten tar ansvar för PFAS-utsläpp och när den inte gör det. I Kallinge har försvarsmakten tagit ansvar för PFAS-halterna men det är ändå kommunen som blir skadeståndsskyldig.

”Försvarsmakten hänvisar alltså i princip till att den inte kan ta ansvar för miljöföroreningar på grund av att anslaget behövs till att utöka kärnverksamheten, militären.”
Ilona Szatmari Waldau

Försvarsmakten har, på regeringens uppdrag, redovisat en handlingsplan för förorenade PFAS-områden. Försvarsmakten konstaterar att det saknas kommersiellt tillgänglig, hållbar och miljöeffektiv teknik för att till skäliga kostnader rena/sanera PFAS-förorenade områden. Man nämner att det idag finns metoder för rening av vatten med kolfilter, men det är en mycket kostsam och icke hållbar process om den genomförs i större skala.

Det är precis denna kostsamma och icke hållbara process som exempelvis Uppsala och Halmstad tvingats ta till för att kunna försörja sina invånare med vatten under riktvärdet för PFAS.

I handlingsplanen konstaterar försvarsmakten bland annat att den har krav på ökad militär förmåga enligt gällande försvarsbeslut och att myndigheten förväntas växa. Det innebär ökade utgifter. Försvarsmakten hänvisar alltså i princip till att den inte kan ta ansvar för miljöföroreningar på grund av att anslaget behövs till att utöka kärnverksamheten, militären. Det blir än tydligare när Försvarsmakten i handlingsplanen hänvisar till skäliga kostnader.

Regeringen gav också försvarsmakten i uppdrag att till i februari i år redovisa bland annat vilka vidtagna och planerade åtgärder som finns för dessa områden och hur myndigheten kan öka takten i arbetet. Redovisningen ger inte svar på frågorna utan snarare visar att försvarsmakten kommer att fortsätta ducka och undvika att åtgärda förorenad mark.

I en debatt i riksdagen frågade jag försvarsministern om PFAS och han menade i sitt svar att regeringen ser allvarligt på spridningen av PFAS i vår miljö och att det är viktigt att Försvarsmakten har en hög ambitionsnivå när det gäller att minimera miljöeffekterna av sin verksamhet.

Trots regeringens ambition så tillåts försvarsmakten att smita undan från sitt ansvar för PFAS, det finns ingen hög ambitionsnivå varken i handlingsplanen eller i redovisningen.

Regeringen måste ta frågan på allvar och se till att staten tar sitt ansvar för att dels sanera inom Försvarsmaktens områden, dels se till att rena vattnet enligt principen att förorenaren betalar, dels ta ansvar för alla de kostnader som drabbat och drabbar kommuner på grund av föroreningarna.

Ilona Szatmari Waldau (V), riksdagsledamot Uppsala län