Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Höj hastighetsgräsen för A-traktorer!

Det svenska arbetet för bättre trafiksäkerhet har med rätta höga ambitioner. Men ska nollvisionen om att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken ska få genomslag fullt ut måste mer göras. Det är inte minst viktigt att insatserna riktas mot barn och unga. Det är en stor brist att vi inte har trafiksäkerhetsutbildning i skolan.
Trafiksäkerhet • Publicerad 21 november 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Unga kan lära sig trafikvett genom att köra A-traktor.
Unga kan lära sig trafikvett genom att köra A-traktor.Foto: Claudio Bresciani / TT

På senare tid har frågan om olyckor med A-traktorer uppmärksammats. Mot bakgrund av detta har Transportstyrelsen nu föreslagit ett antal åtgärder med bland annat krav på bilbälte och vinterdäck. En tydlig gräns för antal passagerare och regelskärpningar för att hindra manipulering, föreslås också. Detta är välkomna åtgärder, men det finns en del i övrigt att önska.

A-traktorer är i grunden säkrare fordon än exempelvis mopedbilar. Trots det får A-traktorer bara gå i 30 km/h idag, medan mopedbilar får gå i 45 km/h. Det är en skevhet i regelverken och därför bör hastighetsgränsen höjas även för A-traktorer i likhet med moped klass 1.

Annons

De som inte följer regelverken och manipulerar fordonen eller bryter mot trafikregler bör bli av med både fordon och körkortstillstånd.

Det är positivt att ungdomar tidigt kommer i kontakt med trafik och fordon, då det ökar möjligheterna att etablera ett riskmedvetet och trafiksäkert beteende i för resten av livet. Det förbereder också fler för att ta körkort, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men förutsättningarna för ett trafiksäkert beteende måste skapas tidigare än så.

”Det är positivt att ungdomar tidigt kommer i kontakt med trafik och fordon, då det ökar möjligheterna att etablera ett riskmedvetet och trafiksäkert beteende i för resten av livet.”
P-O Hedman, Kungliga Automobil Klubben

Antalet utfärdade körkort ökar hela tiden, men stora grupper av unga väljer att ta körkort senare i livet. Risken finns att en stor grupp unga står utan trafikkunskaper som krävs även för gång- och cykeltrafikanter. Enligt en rapport från Kungliga Automobil Klubben, KAK, är trafikundervisningen i skolorna undermålig. Det finns ingen nationell statistik över hur det faktiskt ser ut, då det inte finns några tydliga kunskapsmål i läroplanen att följa upp. Nya arbetssätt måste till där trafikskolorna med fördel kan involveras. Lärarna har kanske inte den rätta kompetensen i dagsläget och då kan trafikskolorna spela en viktig roll. Här måste politiker både på nationell och lokal nivå tänka till.

Behovet av resande och transporter växer hela tiden. Detta ställer dock krav på att alla trafikanter har goda kunskaper i trafiksäkerhetstänkande och kan handha sina fordon på ett säkert sätt. Låt frågan om A-traktorer bli en väckarklocka så att vi kan uppnå nollvisionens viktiga mål.

P-O Hedman, expertrådet, Kungliga Automobil Klubben

Annons
Annons
Annons
Annons