Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Stoppa Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan (IES) är på väg att etablera sig i Karlskrona. Politiken har kört över Kunskapsförvaltningens tjänstemän, som bedömt att det inte finns behov av fler skolor i kommunen. Politiken har gett kommundirektören i uppdrag att etablera kontakt med IES för att locka dem att etablera sig i kommunen, bl a genom att förse IES med lokaler.
Karlskrona • Publicerad 19 april 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur ska pengarna räcka till om Engelska Skolan etablerar sig i Karlskrona?
Hur ska pengarna räcka till om Engelska Skolan etablerar sig i Karlskrona?Foto: Henrik Montgomery/TT

IES planerar för en stor skola för 600 elever. Att det redan finns 100-tals tomma platser på de nuvarande 32 skolorna och att elevantalet sjunker i kommunen bekymrar inte politiken.

Ett par kommunpolitiker har i media antytt att de tror att nya kommuninvånare ska fylla IES elevplatser. Då måste 300 familjer flyttar hit de närmsta 2 åren. Familjerna behöver ha 2 barn vardera i åldern 6 -16 år och de måste alla välja att gå på Internationella Engelska Skolan. 2021 ökande Karlskrona med 193 personer. Långt ifrån 300 familjer med 2 barn vardera. IES kommer att behöva locka till sig elever från de skolor som redan finns.

Annons

Varför vill alla partier, utom (V) och (Mp), satsa mer på 600 elever från andra kommuner än på de elever som går i kommunens skolor idag? Varför vill man inte satsa på de skolor som redan finns? De kommunala grundskolorna har idag stora svårigheter att klara sin budget. En utredning politikerna själva beställt visar att IES kommer att kosta kommunen 30 miljoner kronor extra varje år! Det är ett hån mot kommunens alla nuvarande elever, lärare och rektorer!

”En utredning politikerna själva beställt visar att IES kommer att kosta kommunen 30 miljoner kronor extra varje år! Det är ett hån mot kommunens alla nuvarande elever, lärare och rektorer!”
EwaLiz Larsson, Maria von Melen, Mikael Lidfors, Facebookgruppen Stoppa IES i Karlskrona!

I Karlskrona kommun finns idag 32 kommunala och fristående grundskolor. Om Internationella Engelska skolan (IES) etablerar sig, kommer det att påverka samtliga 32 skolor och elever negativt. Några kommer att påverkas mer än andra. Värst drabbad kommer den elev bli, vars skola inte överlever en etablering av ytterligare en stor skola i kommunen. En friskola utan uppbackning av en stor koncern får mycket svårt att överleva, likaså de små landsbygdsskolorna.

Hur kommer då IES etablering att påverka våra redan befintliga grundskolor? Om en elev lämnar sin nuvarande skola, tar den med sig 100% av elevpengen men de flesta kostnaderna blir kvar. Läraren som undervisar i klassen blir kvar, liksom all annan personal på skolan. Hyran skolan betalar ligger kvar på samma nivå som innan eleven lämnade, liksom kostnader för digitala lärplattformar, skolbibliotek, skolskjuts mm.

För varje elev som lämnar en skola får skolan allt svårare att klara sin ekonomi. Skolan kommer att behöva minska sina kostnader, eller “anpassa kostymen” som våra politiker tycker om att säga. Budgeten blir styrande, inte behoven.

Hur kan en skola spara?

– Säga upp lärare

– Göra större klasser

– Köpa färre läroböcker

– Säga upp elevvårdspersonal som kuratorer, skolsköterskor, speciallärare och assistenter

– Köpa mindre lokalvård

Annons

De elever som behöver mest stöd kommer att bli de största förlorarna. Det kommer inte att finnas förutsättningar att ge dem det de enligt lag har rätt till. Budget styr över behoven.

Politiker vägrar ta ansvar. De vägrar svara på hur Kunskapsförvaltningens budget ska räcka till ytterligare en skola när elevantalet minskar.

EwaLiz Larsson, Maria von Melen, Mikael Lidfors, Facebookgruppen Stoppa IES i Karlskrona!

Annons
Annons
Annons
Annons