Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Tre förslag för bättre hälsa

Sverige står inför stora hälsoutmaningar men det finns konkreta förslag till lösningar.
Blekinge • Publicerad 22 september 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, ger tillsammans med flera andra skribenter lite tips till Blekinges riksdagspolitiker.
Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, ger tillsammans med flera andra skribenter lite tips till Blekinges riksdagspolitiker.Foto: Mikael Persson

Vi uppmanar riksdagsledamöterna från Blekinge att snarast gå vidare med tre förslag som ökar hälsa och välstånd i Sverige.

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Samtidigt utgör vården en stor kostnad och står inför utmaningar som ojämlik vård, köer och vårdskador.

Annons

Valresultatet visar att vi kan få en minoritetsregering. Men, politiska åtgärder för att möta utmaningarna är för viktiga för att hindras av politisk oenighet.

Före valet genomförde vi två enkäter om politikernas ambitioner för medicinsk forskning och vård. Utifrån resultatet finns förslag som länets riksdagsledamöter kan driva i samförstånd med politiker från andra partier. Tre exempel:

1) Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning. För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och för att Sverige ska behålla och utveckla kompetens behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet.

Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna minskar i förhållande till BNP. Givet att alla länets riksdagskandidater uppgett att det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation, och 6 av 7 partier som besvarat enkäten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, bör det gå att i närtid ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning.

”Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna minskar i förhållande till BNP.”
Företrädare för forskning, näringsliv och intresseorganisationer

2) Satsa på forskning inom hälso- och sjukvård. Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång.

Ett första steg är att ge precisionshälsa en långsiktig, icke projektbaserad statlig finansiering och att etablera finansieringsmodeller för förebyggande hälsoarbete inom hälso- och sjukvården. Alla partier står bakom förslagen.

3) Möjliggör delning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en grundläggande och avgörande förutsättning för att förebygga, diagnostisera och behandla. Det behövs en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. 80 procent av länets riksdagskandidater och alla partier vill prioritera åtgärder som gör det möjligt att integritetssäkert dela hälsodata.

Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Vi uppmanar länets riksdagsledamöter att arbeta för förslag som det finns bred enighet kring. Det skulle främja befolkningens hälsa och landets välstånd.

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare, Forska!Sverige

Erik Renström, Rektor, Lunds universitet

Annons

Malin Parkler, Vd, Pfizer Sverige

Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Sveriges läkarförbund

Lise Lidbäck. Förbundsordförande, Neuroförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons