GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Debatt: Varför Engelska Skolan?

I vems intresse agerar Karlskronas politiker när de lägger ut röda mattan för Internationella Engelska Skolan (IES): kommunens eller IES utländska ägare? Frågan måste ställas nu när den avsiktsförklaring som politikerna och IES skrivit under ser ut att förverkligas.
Om Internationella Engelska Skolan etablerar sig i Karlskrona får det konsekvenser.
Om Internationella Engelska Skolan etablerar sig i Karlskrona får det konsekvenser.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ställer man en sådan tillspetsad fråga måste den också motiveras. Till min hjälp ska jag använda en rapport om konsekvenser av IES etablering samt kunskapsnämnden i Karlskronas senaste ekonomirapport.

Rapporten om etableringens konsekvenser är skriven av konsultbolaget KPMG och den visar på allvarliga effekter för den kommunala skolan. Det finns inget behov av en ny skola i Karlskrona då elevunderlaget är vikande. Varje elev som lämnar den kommunala skolan för att gå på IES kommer därför att skapa nedskärningar i den kommunala skolan.

KPMG konstaterar att storleken på den nedskärningen på kort sikt blir ca 90 % av skolpengen. En klass med tex 23 elever kostar nämligen nästan lika mycket att driva som en klass med 27 elever. På lite längre sikt lär kommunala skolor behöva läggas ner.

Karlskronas skolpeng ligger på ca 110 000 kronor. Varje elev som lämnar kommunens skolor för att gå på IES kommer att ge upphov till en årlig nedskärning på ca 100 000 kronor. Eftersom lokalerna står där de står och det behövs lärare även i klasser med tomma bänkar kommer kommunens rektorer skära ner på annat: t ex elevhälsa, läromedel och vikarier.

Vidare skriver KPMG att IES etablering kommer att skapa ökad segregation. Det är främst elever som inte är nyanlända men som har föräldrar med hög utbildningsbakgrund som går på IES, vilket lär förvärra den redan allvarliga skolsegregationen i Karlskrona.

Slutligen konstaterar KPMG att det inte bara är de kommunala skolorna som drabbas utan även friskolorna i kommunen hotas av IES etablering.

Så till det ekonomiska läget för kommunens skolor.

I kunskapsnämndens ekonomirapport står det att “budgetramen för 2021 är sänkt främst med anledning av demografiska förändringar med totalt 23 mnkr” och att “stora utmaningar finns under 2021 för att sänka nettokostnaden inom respektive verksamhetsform till budgeterad nivå”. Det finns alltså redan för få elever i Karlskronas skolor vilket tvingar de kommunala skolorna till “särskild prövning av vikarietillsättning, tillsättning av vakanta tjänster och återanställningar.”

Senare i rapporten skriver kunskapsförvaltningens tjänstemän att grundskolorna ligger 21 miljoner back i nuläget men att “anpassning av personalantalet” ska minska underskottet till 10 miljoner när året är slut.

"Frågan i vems intresse politikerna agerar är tillspetsad men befogad. IES etablering kommer att betalas av den kommunala skolans elever men även av andra friskolors elever."

Frågan i vems intresse politikerna agerar är tillspetsad men befogad. IES etablering kommer att betalas av den kommunala skolans elever men även av andra friskolors elever. Vinsten kommer däremot att gå till utländska investerare som vi inte ens riktigt vet vilka de är.

Avslutningsvis visar Skolinspektionens granskning av landets skolor att IES får sämre resultat vad gäller elevernas upplevelse av studiero än genomsnittet. Det är inte riktigt bilden man får av koncernens intensiva marknadsföring.

Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans

Läs mer