Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Vilka riksdagsledamöter vill satsa på medicinsk forskning?

Väljare och politiker är överens om att Sverige ska vara en världsledande medicinsk forskningsnation. Ändå säger enbart 20 procent av riksdagskandidaterna i Blekinge tydligt ja till att öka de statliga investeringarna. Inför valet uppmanar vi länets väljare att fråga sina riksdagskandidater vilka åtgärder de kommer prioritera i syfte att stärka medicinsk forskning och den nytta det skapar för befolkningens hälsa.
Medicinsk forskning • Publicerad 31 juli 2022
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Medicinsk forskning och utveckling är en förutsättning för vård av hög kvalitet, skriver Anna Nilsson Vindefjärd och Lena Gustafsson från Forska!Sverige.
Medicinsk forskning och utveckling är en förutsättning för vård av hög kvalitet, skriver Anna Nilsson Vindefjärd och Lena Gustafsson från Forska!Sverige.Foto: Johan Nilsson/TT

Både väljare och politiska partier menar att vården är en av de viktigaste valfrågorna och Sverige står inför en rad utmaningar inom området. Hälso- och sjukvården är inte jämlik och det tar allt för lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar i vården.

Medicinsk forskning och utveckling är en förutsättning för vård av hög kvalitet. Det är även nödvändigt för att minska ohälsan hos befolkningen överlag och därmed bromsa de ökande vårdkostnaderna.

”Vi föreslår en ökning till 4 öre per vårdkrona och våra valundersökningar visar att hela 81 procent av väljarna står bakom förslaget. Däremot är det bara 20 procent av riksdagskandidaterna i Blekinge som svarar ja.”
Anna Nilsson Vindefjärd och Lena Gustafsson, Forska!Sverige
Annons

Idag uppgår de statliga investeringarna i medicinsk forskning för hälsa till mindre än 2 öre per vårdkrona. Vi föreslår en ökning till 4 öre per vårdkrona och våra valundersökningar visar att hela 81 procent av väljarna står bakom förslaget. Däremot är det bara 20 procent av riksdagskandidaterna i Blekinge som svarar ja. Det betyder dock inte att de säger nej. Tvärtom svarade 80 procent av riksdagskandidaterna ”tveksam, vet ej” vilket tyder på att de behöver ökad förståelse för värdet av medicinsk forskning, inte minst för att bemöta dagens hälso- och vårdutmaningar.

I vårt valmanifest ger vi konkreta exempel på värdet av forskning, samt uppmanar riksdagskandidater att vidta ett antal specifika åtgärder för att stärka medicinsk forskning och prioritera medborgarnas hälsa. Det inkluderar att Sveriges sjukvårdssystem får större utrymme för hälsa, forskning blir en integrerad del av vården och att kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång. Det inkluderar även att Sverige bör utveckla
en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata.

Men för att politiker ska driva en fråga behöver de också insikt i hur viktig frågan verkligen är för väljarna. Att det faktiskt rör varje väljares liv och att det behövs långsiktiga satsningar på medicinsk forskning för hälsa. Därför uppmanar vi väljarna i Blekinge att ställa följande fråga till riksdagskandidaterna: Vilka åtgärder kommer de att prioritera efter valet i syfte att stärka medicinsk forskning och den nytta det skapar för befolkningens hälsa?

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Dr Medicinsk Innovationskunskap

Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige, Professor emerita och tidigare rektor vid Umeå universitet

Annons
Annons
Annons
Annons