Fördöm aggressionen mot Syrien

Insändare Artikeln publicerades

Den USA-ledda missilattacken mot Syrien 14 april var det ultimata brottet mot internationell lag och FN-stadgan. Enligt folkrätten får endast FN besluta om militärt ingripande mot en medlemsstat och det får endast ske om en stat hotar världsfreden.

Alla indicier tyder på att det påstådda gasangreppet var en falsk flagg-aktion avsedd att skyllas på Syriens regering som förevändning för öppen aggression. Den kom, liksom tidigare falskflaggade aktioner, i ett läge när USA och dess samarbetspartner bland de i huvudsak importerade terroristerna kunde utnyttja det i ett försök att vända krigslyckan.

Svensken Ove Sellström i Organisationen mot kemiska vapen har påpekat att Syrien inte skulle ha något intresse utan bara nackdelar med att använda sådana vapen. Syrien förnekar bruk av kemvapen vilka förstörts under FN:s övervakning. Till och med USA:s försvarsminister Mattis har medgett att det saknas bevis på att kemiska vapen använts.

Kemiska vapen har hittats hos de terrorister som i åratal ockuperat Ghouta och de har använts av dem tidigare. Den organisation som rapporterade det aktuella påstådda gasangreppet, Vita hjälmarna, är bevisligen affilierad med Al Qaida-grupper. Kriget i Syrien baseras på kända Pentagonplaner om regimförändring.

Det förs genom främst icke-syriska terrorister, som fått enorma mängder vapen och stöd av västmakter. Kriget är en viktig grundorsak till flyktingvågorna, har lett till över 300 000 dödade och har gött den terrorism som drabbat också oskyldiga människor i Sverige. Desinformationen om det smutsiga kriget mot Syrien är stor.

När har den svenska allmänheten informerats om att USA-alliansen olagligen ockuperar en tredjedel av syriskt territorium och använder kurder som fikonlöv? USA:s krig mot bland andra Syrien, Irak, Libyen och Jemen syftar till att söndra för att härska och skapa geopolitiskt övertag, tillgång till billiga råvaror och marknader.

De har förstört infrastrukturen och skapat laglöshet och misär. Sverige har uttalat sig för en fredlig lösning i Syrien, men borde som alliansfri stat och medlem av säkerhetsrådet fördöma USA:s krigspolitik och försvara FN-stadgan. Krigshysterin och underminering av internationell lag måste hejdas innan den leder till ett tredje världskrig.

Folkopinionen är viktig. I den svenska ankdammen kacklar ledamöterna i Svenska Akademin, som ska föreställa intellektuella, samtidigt som världen leds allt närmre ett Harmageddon. Media domineras av USA-initierad propaganda och inte många avvikande röster släpps fram. En MacCarthyistisk yttrandefrihetsfientlig atmosfär av demonisering har skapats. En fredsrörelse måste bygga på gräsrötternas engagemang och eftersträva bred enhet kring framför allt motståndet mot Nato.

Ulf Bjerén Karlskrona