En flygskatt är tom symbolpolitik

Insändare ,
Bland annat beräknas uppemot 40 procent av flygresenärerna välja bilen istället. Det är ett tydligt exempel på hur feltänkt flygskatten är, skriver Centerpartiet i sin Debattartikel.
Bland annat beräknas uppemot 40 procent av flygresenärerna välja bilen istället. Det är ett tydligt exempel på hur feltänkt flygskatten är, skriver Centerpartiet i sin Debattartikel.

Den 30 november presenterade regeringens utredare det omdebatterade förslaget om en svensk nationell flygskatt. Den föreslagna flygskatten riskerar att leda till miljardkostnader för resenärer. Samtidigt är eventuella miljövinster tveksamma enligt flera bedömare.

Utredaren själv menar att utsläppen till och med kan öka. Bland annat beräknas uppemot 40 procent av flygresenärerna välja bilen istället. Det är ett tydligt exempel på hur feltänkt skatten är.

I praktiken är en svensk flygskatt tom symbolpolitik och en omväg för att gräva hål i svenska folkets plånbok. Kostnaden för de som reser från vår närmaste flygplats i Ronneby skulle bli runt 8,7 miljoner kronor.

För oss centerpartister är det självklart att flyget ska betala för sin miljö- och klimatpåverkan, men en nationell flygskatt kommer inte leda till detta. Den minskning av koldioxidutsläpp som en svensk flygskatt beräknas medföra är minimal.

Enligt den utredning som regeringen förlitar sig på handlar det om en till tre promille av landets totala utsläpp. Det motsvarar ungefär ett års utsläpp från rökning och fyrverkerier i Sverige (!).

Dessutom ingår flygets utsläpp i EU:s utsläppshandel, vilket innebär att de små utsläppsminskningar som en svensk flygskatt eventuellt leder till inte påverkar EU:s totala utsläppsram. Det betyder att minskade utsläpp från flyget inom Sverige kan leda till ökade utsläpp från tysk kolkraft. Totalt sett är en nationell flygskatt dålig för plånboken och dålig för klimatet.

Centerpartiet tycker att den effektivaste vägen för att uppnå riktig klimatnytta är globala ekonomiska styrmedel samtidigt som vi vill satsa stort på utveckling av förnybart flygbränsle. Då kan vi alla resa grönt samtidigt som alla länder får samma förutsättningar och det drabbar inte enskilda länders konkurrenskraft på det sätt som nationella flygskatter riskerar att göra.

Flera länder – bland annat Danmark och Irland – som tidigare infört nationella flygskatter har dragit tillbaka dessa då den sortens särlösningar haft negativa effekter på samhällsekonomin.

Utvecklingen globalt går också framåt, exempelvis startade i mitten av november världens första kommersiella flyglinje på förnybart bränsle av skogsrester, och flygtillverkare utvecklar nu för fullt eldrivna flyg som förväntas vara i drift mellan 2030 och 2050.

Från politiskt håll kan vi bidra till att skynda på den utvecklingen genom satsningar på exempelvis forskning och utveckling. Flygsektorn internationellt har också alldeles nyligen kommit överens om ett gemensamt tak för flygens utsläpp. Det är ett första steg på vägen mot effektiva internationella överenskommelser.

Centerpartiet vill precis som regeringen att flygets negativa påverkan på klimat och miljö ska minska. Vi vill gärna införa styrmedel som leder till ökat grönt resande, oavsett fordon. Men vi kan bara inte se hur den nationella skatt som regeringen överväger ska ge de positiva effekter som vi alla hoppas på.

Anders Åkesson (C)

Talesperson infrastruktur

Magnus Larsson (C)

Distriktsordförande Blekinge

Ingrid Hermansson (C)

Gruppledare Region Blekinge