1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ett samhälle i förfall

Angående reportaget i Sydöstran den 3 juli 2020 med Andreas Petersson. Jag ställer krav som skattebetalare i Karlskrona kommun att kommunen är den moraliska värdemätare för de i samhället som söker dess hjälp.
Jag har läst insändaren från ”Besviken skattebetalare” och trots att jag inte kan uttala mig om enskilda ärenden, vill jag gärna förklara hur vi inom kommunen arbetar inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Efter 24 år förlorade Andreas Petersson sin assistans
Foto: Andreas Blomlöf

Man blir mörkrädd då man läser om hur Per Jonsson nuvarande tillförordnad förvaltningschef för funktionstödsförvaltningen uttalar sig i Sydöstrans reportage gällande Andreas Petersson indragning av personlig assistans.

Per Jonsson hänvisar till gällande riktlinjer och lagstiftning. Man undrar har han överhuvudtaget tagit del av den bristfälliga utredningen kring Andreas.

Per Jonsson hänvisar till lagstiftningen och kommunens riktlinjer. Kommunens interna riktlinjer som tjänstemännen med Per Jonson i spetsen varit med att utarbetat är de riktlinjer han själv hänvisar till i reportaget. Detta berör han inte med ett ord utan bara hänvisar till gällande lagstiftning.

Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på sydostran.se, appen MinSydöstran och e-tidning mån-sön. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 179 kr)

Han berör inte med ett ord att syftet med kommunens riktlinjer är förvaltnings egna ekonomiska mål för den verksamhet han företräder. Det är uppenbarligen mer meriterande för Per Jonsson att komma i budgetbalans på bekostnad av den enskilde individens behov.

Vad säger då denna lagstiftning undra jag som akademisk läsare utav Sydöstran? Den säger då inte att det finns bestämmelse om att kommunen måste har interna riktlinjer, frågan är om tillämpningen av interna riktlinjer går emot lagen i kravet på behovsanpassad bedömning.

Den säger bland annat att handläggningen ska vara saklig och korrekt i sin information 0ch vila på en rättslig grund den beskriver också hur värdefullt den enskildes beskrivning av och uppfattning av sina behov.

Om nu dessa riktlinjer påverka beslutsfattandet på ett sådant sätt att Andreas Petersson behov inte prövas och tillgodoses finns uppenbara konflikter med den lag Per Jonson hänvisar till.

Besviken skattebetalare

Svar direkt

LSS är en rättighetslag. Det innebär att om en person uppfyller de villkor som definieras i lagen så har personen rätt till ”insatser i form av stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.”

Inom Karlskrona kommuns funktionsstödsförvaltning finns avdelningen för myndighetsutövning, som handlägger och fattar beslut enligt LSS. De beslut som tjänstepersonerna fattar utgör myndighetsutövning, och grundar sig i lagstiftningen, förarbetena till lagarna och till den rättspraxis som finns på området. Det görs självklart också en bedömning av de individuella behoven. Genom detta arbetssätt säkerställer vi att myndighetsutövningen för varje enskild person sker på ett rättssäkert sätt.

Inom rättstillämpning finns ingen knivskarp gräns mellan vad som är ”rätt eller fel”. Detta gäller även inom LSS. Om en person har fått ett beslut som inte motsvarar ställda förväntningar kan personen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. De prövar då ärendet, på samma sätt som vi i kommunen, utifrån vad personen ansökt om och hur beslutet förhåller sig till lag och praxis. Förvaltningsrätten kan döma i samma riktning som kommunen, eller bedöma att beslutet ska ändras. Om förvaltningsrätten kommer fram till att kommunens beslut är felaktigt, ska kommunen ändra sitt beslut enligt förvaltningsrättens domslut. Domen från förvaltningsrätten går i sin tur att överklaga.

Jag som förvaltningschef deltar inte i eller påverkar beslut om insatser grundat på LSS. Besluten, med några undantag, fattas av tjänstepersoner inom vår myndighetsavdelning. Vissa typer av beslut är av sådan karaktär att de tas av den politiska församlingen, funktionsstödsnämnden.

Kommunen ska på saklig grund fatta beslut om vilka insatser som en person har rätt till och beslut om insatser, eller avslag på ansökningar, vilar aldrig på ekonomisk grund. Om det finns ekonomiska resurser eller inte, är inte saklig grund för att avslå en ansökan om insats.

Det faktum att jag som förvaltningschef ska leda och styra verksamheten så att kostnaderna hålls inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige anvisat är sant och viktigt. Men det är lika viktigt att lyfta fram att chefsuppdraget inte påverkar besluten kring den enskilde individens behov.

Per Jonsson

Läs mer

Sölvesborg

Flera poliskontroller denna vecka

Kontroller utförda efter önskemål från boende.

Ronneby

Förslag: Villaförening vill ha allplan

Befintlig grusplan igenväxt.

Sölvesborg

Stamp och rörelser när PRO dansar linedance

En hel gräsplan ska fyllas med danssugna.

Sölvesborg

Om kärlek och pengar - idag sommarpratar Patrik Lundberg

Aktuell med en ny bok i höst.

Kultur

Fjärde gången gillt för trubadurer

”Eftersom vi har fått bra gensvar så kör vi även denna lördag”.

Karlskrona

Oro för att samlingslokaler kan försvinna i coronans spår

Gunnel Siverland efterlyser fler satsningar på riskgrupper och 70+ under pandemin – och efter.