Företagarna vill se krafttag mot bluffakturor

Lasse Nilsson ,

Polisen får varje dag in hundratals anmälningar från småföretagare om bluffakturor eller andra bedrägerier. Ny statistik visar också att bluffakturorna under årets första sex månader ökade jämfört med förra året.

Vi måste ta ett gemensamt krafttag mot bluffakturor och andra bedrägerier. Bedrägeriverksamheten omsätter flera miljarder kronor årligen.

Det är pengar som istället för att gå till Sveriges välfärd i form av skattepengar, istället hamnar i fickan hos kriminella. Därför är bluffakturor inte bara ett hot mot drabbar företagare utan även samhället i stort.

Bedragarna är uppfinningsrika och lägger ofta kraven på sådana nivåer att det till en början känns lättare att betala kravet än att anmäla till polisen. Men att råka skriva på en bluffaktura kan bli en mardröm, risken kan vara att kraven fortsätter att komma och bli allt dyrare.

Har en företagare väl skrivit på fakturan och sedan inser bluffen, kan det vara svårt att ta sig ur avtalet. Att hamna hos inkassobolag, eller ännu värre hos Kronofogden eller i domstol är varje företagares mardröm. Många väljer därför att betala fakturan.

De företagare som gör en polisanmälan möts ofta av en polismyndighet som inte har tid eller resurser att utreda brottet. Företagarna tycker att bluffakturor måste prioriteras och utredas grundligt.

Det är viktigt att brottet grovt fordringsbedrägeri införs, på så sätt skulle polisen slippa att förhöra många företagare som utsatts för bedrägeri av samma person. Istället skulle det räcka att förhöra några få företagare och resten av brottsoffren skulle kunna ingå som en bilaga.

Det är orimligt att småföretagare ska fortsätta utsättas för bluffakturor och andra bedrägerier i allt högre utsträckning. Företagarna vill se ett krafttag mot bluffakturor och andra bedrägerier nu!