Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Här går var tolfte skolpeng till vinst

Christopher Larsson och Lotta Antman båda SD skriver att de är för en etablering av Internationella engelska skolan i Sverige AB (IES) i Karlskrona.
Publicerad 2 mars 2019
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Anledningen är att den lokala företagare lobbyn hävdar att det skulle ge en konkurrensfördel på arbetsmarknaden när de rekryterar personal. Varför skulle det ge en konkurrensfördel? Det är inte så att svenska ungdomar är dåliga på engelska. Tack vare god undervisning, odubbade tv-program och flitigt dataspelande så är svenska ungdomar i världsklass när det gäller kunskaper i engelska språket. Jag hade förstått om företagarna här i Karlskrona hade efterfrågat Internationella tyska skolan eller internationella polska skolan med tanke på de livliga handelskontakterna över Östersjön. Men självständigt tänkande och kritiska frågor till företagslobbyn försvinner kanske lätt efter en lång och god bjudlunch. Bara för att ett särintresse påstår något så innebär det inte att det är sant.

IES ägs av ett internationellt riskkapital, TA - Associates, som har ett finansiellt mål att rörelsemarginalen ska vara minst åtta procent. Det innebär att var tolfte skolpeng ska gå till vinst. I Sverige drivs IES som ett aktiebolag och enligt aktiebolagslagen är verksamheten skyldig att i varje beslut vara affärsmässig. På skolmarknaden innebär det att till lägsta kostnad säkra fortsatt vinst. IES har utvecklat ett koncept som lockar mer självgående elever, vilket innebär lägre kostnad och därmed högre lönsamhet. Mycket av undervisningen drivs på ett annat språk vilket effektivt sållar bort barn med olika svårigheter. Det gör att IES inte behöver satsa resurser på elever med svårigheter på samma vis som andra skolor. Urvalet ger också ett högre betygssnitt vilket lockar elever från resursstarka hem.

Annons

Att vinsten är huvudsyftet syns också tydligt i Skolverkets statistik. Det går 15,3 elever per lärare inom IES. På den kommunala grundskolan i Karlskrona går det 12,0 elever per lärare. Endast 65,1 procent av lärarkåren i IES är fast anställda i Karlskrona är det 84,9 procent fast anställda. Studie och yrkesvägledare (SYV) på IES skall i genomsnitt hjälpa 636 elever med sitt gymnasieval. I Karlskrona är det som jämförelse 267,4 elever per SYV. Men det är klart att skall IES klara av att skicka var tolfte krona till TA - Associates så måste det sparas in på något. Tråkigt att det är våra barns framtid de sparar in på.

Christopher Larsson och Lotta Antman skriver att en annan anledning till att de är för IES är skolans fokus på ordning och reda. Men ordning och reda för vem? IES lockar främst barn från den välutbildade eliten. Arbetarklassen och låginkomsttagarnas barn söker inte till en skola där engelska är en stor del av undervisningsspråket. Varför skall inte arbetarklassens och landsbygdsbefolkningens barn få gå i skolor med ordning och reda?

Avslutningsvis så konstaterar jag att Christopher Larsson och Lotta Antman lyckas undvika att svara på min fråga om varför de vill skicka var tolfte utbildningskrona till utländska riskkapitalister i stället för att satsa resurserna här i Karlskrona. Här hade utbildningskronorna kommit alla elever tillgodo men IES satsningen kommer bara gynna den välutbildade liberala elitens barn.

Henrik Hedman (V)

Annons
Annons
Annons
Annons