Höj rösten mot värdlandsavtalet

Ulf Bjerén ,

I Sydöstran 27 oktober publicerades ett upprop mot Nato och värdlandsavtalet signerat av åtta personer ur skilda politiska miljöer. När jag nu besvarar Bengt Jönssons och Pelle Nordenssons replik 30 oktober har jag inte mandat att uttala mig som talesperson för de åtta utan skriver under eget namn.

Jönsson/Nordenssons inledning är så förvirrad att man häpnar! Vem skulle ha påstått något så korkat som att Natomedlemskap höll Sverige utanför världskrigen? Vem polemiserar de mot? Därefter det magistrala utropet: Man måste kunna sin historia!

Värdlandsavtalet innebär att Natotrupper och vapen, inklusive kärnvapen, ska kunna stationeras på svensk mark under krig, övningar och kriser.

Nato har, som enda organisation i världen, en doktrin om första användning av kärnvapen och enligt avtalet får Nato placera ut kärnvapen på svenskt territorium. Det är inte Sverige utan kärnvapenmakten som avgör när och om de ska användas. Därmed skulle Sverige kunna bli legitimt mål för ett svarsangrepp med kärnvapen.

Värdlandsavtalet kan ses som den första raketen i en tvåstegsraket. När väl avtalet är antaget och Sverige förvandlats till frontstat mot Ryssland, ett land vi levt i fred med i 200 år, kommer Natoanhängarna, med sin ohederliga strategi, att använda vår försämrade säkerhetspolitiska situation till att argumentera för fullt medlemskap i krigsorganisationen.

Det största hotet mot Sveriges nationella oberoende är de medvetna försöken från Nato-lobbyn att förvandla Sverige till en frontstat mot Ryssland i det storkrig vars förpostfäktningar vi redan ser i exempelvis Ukraina och Syrien.

Att förhindra detta är en ödesfråga. Därför måste alla som är mot värdlandsavtalet och Nato-anslutning, och de finns i alla partier men kanske särskilt bland socialdemokrater, miljöpartister och centerpartister, träda fram offentligt. Det går inte längre att bara knyta näven i byxfickan.