GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: En annan verklighet

Svar på debattartikel av Magnus Johansson (s) 13 september 2021: ”Jobba Blekinge ur krisen!”
Publicerad 15 september 2021
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna är välkomna in i matchen.
Socialdemokraterna är välkomna in i matchen.
Foto: Charles Krupa

Man skulle kunna tro att det vore enkelt att samarbeta så länge man delar samma syn på vad problemen är, men tyvärr är det inte så enkelt i politiken. Alliansen i Region Blekinge delar i mångt och mycket den problemdefinition som Magnus Johansson (S) uttrycker.

För att Blekinge ska utvecklas krävs att vi bryter trenden med minskande befolkning, att företagens behov av kompetens tillgodoses, att fler jobbar och att alla mår bättre. Så långt är vi överens. Vi är till och med överens om många av lösningarna. Samverkan inom regionen, med kommunerna, med andra regioner, med näringslivet, med arbetsmarknadens parter, med forskning och högre utbildning och med statliga myndigheter är avgörande för vår förmåga att lösa problemen.

Den insikten är anledningen att vi också arbetar med allt detta, vilket Magnus Johansson (S) är mycket väl medveten om. Vi instämmer också i att det behöver vara mer verkstad och mindre byråkrati.

Detta borde betyda att vi skulle kunna samarbeta för att lösa problemen, men Magnus Johanssons (S) stora engagemang för Blekinges framtid verkar tyvärr inte delas av resten av Socialdemokraterna, vare sig i regionen eller i regeringen. I regionen märks det tydligt i vartenda möte med regionstyrelsen.

När regionala utvecklingsnämnden enhälligt, i början av pandemin, gav entydiga direktiv till tjänstemannaorganisationen att fokusera om och ge direkt och handfast stöd till Blekinges företag var reaktionen från Magnus partikamrater i regionstyrelsen att avkräva nämnden detaljerade redogörelser för hur andra projekt skulle påverkas och att regionfullmäktige skulle få fatta beslut om varje avsteg från den tidigare planen. Detta medförde förstås mer byråkrati, förseningar i genomförande och mer arbete för tjänstemännen mitt i vår samtids största hälsomässiga och ekonomiska kris.

”Beträffande regeringens engagemang för vårt län kan det vara på sin plats att peka på hur mer och mer makt samlas i Regeringskansliet samtidigt som regionerna avlövas.”
Lennarth Förberg och Johan Sandberg, moderaterna

Beträffande regeringens engagemang för vårt län kan det vara på sin plats att peka på hur mer och mer makt samlas i Regeringskansliet samtidigt som regionerna avlövas. Den förhärskande inställningen verkar vara att regeringen bättre förstår vad regionerna behöver än vi som lever och verkar i dem. Allt större del av de tillgängliga medlen går därför till statliga myndigheter och satsningar.

Exempel på detta är att nya stambanor ses som viktigare än fungerande tågtrafik i sydöstra Sverige och att Arbetsförmedlingen får enorma tillskott av medel på regionernas bekostnad. Regionernas handlingsutrymme beskärs bit för bit, medan Socialdemokraterna slår sig för bröstet och genomför symbolpolitik.

Alliansen arbetar varje dag för att utveckla Blekinge, jobben och företagandet tillsammans med entreprenörer, industri och det offentliga. Blekingeborna förväntar sig säkert att alla partier ska medverka till det.

Socialdemokraterna är välkomna in på den banan vilken dag som helst och vi har bjudit in till det. Men då är det verkstad som gäller och Socialdemokraterna kan inte fortsätta att från åhörarbänk sitta och tvista i timmar om formaliafrågor. Välkomna in i matchen!

Lennarth Förberg, (M), Regionstyrelsens ordförande

Johan Sandberg, (M), Ordförande regionala utvecklingsnämnden