Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Ge kommunerna makten över strandskyddet

Att skydda våra stränder och vattendrag är en självklar del av en ansvarsfull politik.
Bevara strandskyddet, men anpassa det till rådande omständigheter.
Bevara strandskyddet, men anpassa det till rådande omständigheter.
Foto: PATRICK SÖRQUIST
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Dagens regelverk är däremot alldeles för stelbent, allomfattande och tar inte hänsyn till de olika förutsättningar som finns mellan exempelvis Stockholms skärgård, Norrlands inland, men även Blekinges inland.

Den statliga utredning kring strandskyddslagen som blev klar i december (SOU 2020:78) föreslår att det ska bli lättare och enklare att bygga i strandnära områden. I praktiken rör detta i första hand den svenska landsbygden där nuvarande strandskyddsregler inneburit en kraftig begränsning i att bland annat kunna bygga nya bostäder och komplementbyggnader samt utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala tillväxten och sysselsättningen.

"I Blekinge finns på landsbygden stora möjligheter att utveckla turismen, med hjälp av mindre landsbygdsföretagare, om de ges bra förutsättningar."

Vi har sett hur den inhemska turismen ökat mycket kraftigt. Ur klimatsynpunkt är det positivt att inte flyga långt bort. I Blekinge finns på landsbygden stora möjligheter att utveckla turismen, med hjälp av mindre landsbygdsföretagare, om de ges bra förutsättningar. Det medför i förlängningen att service på landsbygden får ett större underlag och kan utökas.

Centerpartiet står bakom den grundläggande tanken med ett strandskydd för att värna och skydda naturområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet samt den allemansrättsliga tillgången till stränder. Förslagen i utredningen bevarar detta. Kommun eller länsstyrelse kan om de påvisar speciella naturvärden på vissa platser, lägga ett strandskydd.

Idag finns generellt strandskydd på 100 m vid Blekinges alla 1000-tals små sjöar och vattendrag, där en del ofta är torrlagda delar av året. Drygt hälften av Sveriges län har redan tagit bort det skyddet, men inte Blekinge.

Framför allt är det positivt att utredningen betonar det lokala inflytandet. Makten över strandskyddet behöver förflyttas närmare människors vardag, till kommunerna. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras. Fortfarande krävs bygglov för att få bygga. Där går det att bland annat styra skydd av närmsta strandkanten, VA-lösningar, översvämningsrisker och dåligt dränerad mark. Idag finns kartor på det mesta.

Centerpartiet kommer kämpa för att propositionen som ska läggas fram efter sommaren ska baseras på utredningens mål och intentioner så att vi äntligen kan ta ett första steg mot ett strandskyddsregelverk som kan skapa tillväxt och utveckling i hela landet, samtidigt som vi värnar viktiga naturvärden.

Mats Dahlbom, gruppledare Centerpartiet Karlshamn

Ulf Svensson, gruppledare Centerpartiet Sölvesborg

Rolf Jönsson, gruppledare Centerpartiet Olofström