Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Sätt eleverna först

I sitt remissvar beskriver Almega en likvärdig skola som ett ”etiskt dilemma”. I sitt repliksvar på min debattartikel visar Almega ännu en gång tydligt sina skolpolitiska prioriteringar.
”Det är nämligen så att i och med det lagstadgade skolpliktsansvaret är kommunen ansvarig att se till så att alla barn har en skolplats”, skriver Gunilla Svantorp.
”Det är nämligen så att i och med det lagstadgade skolpliktsansvaret är kommunen ansvarig att se till så att alla barn har en skolplats”, skriver Gunilla Svantorp.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Almegas näringspolitiska chef, Anders Åström, skriver att deras främsta kamp handlar om att försvara friskolornas existens. Min och Socialdemokraternas viktigaste kamp är att återupprätta en likvärdig skolgång där varje unge får de stöd den behöver oberoende av var den bor, vilken skola den går i eller vem dennes föräldrar är. Skolan är till för våra barn, inte friskoleägare.

"Min och Socialdemokraternas viktigaste kamp är att återupprätta en likvärdig skolgång där varje unge får de stöd den behöver oberoende av var den bor, vilken skola den går i eller vem dennes föräldrar är."

Åström skriver vidare i sin replik att friskoleelever idag har en lägre skolpeng än barn i kommunala skolor. Det han inte skriver är anledningen. Kommunala skolor har i större utsträckning ett elevunderlag som är i behov av mer stöd. Skolpengen kompenserar för detta. Samtidigt arbetar vinstdrivande friskolor för att attrahera ett mindre resurskrävande elevunderlag. Krasst sagt, handlar det om barn från studievana hem.

För att spara in än mer på skolpengen har friskolor också generellt lägre lärarlöner, lägre lärartäthet och en lägre andel behörig lärare. Överskottet försvinner ofta iväg i miljonvinster som hade kunnat användas till extra lärarstöd till de 16000 elever som 2020 inte uppnådde kunskapsmålen.

Men om denna problematik skriver Åström inget om.

Åström skriver heller inget om varför Likvärdighetsutredningen föreslår att friskolornas skolpeng ska sluta att överkompenseras. Det är nämligen så att i och med det lagstadgade skolpliktsansvaret är kommunen ansvarig att se till så att alla barn har en skolplats. Det betyder att kommunala skolor har beredskap att ta in nya elever som flyttar in till kommunen eller är i behov av att byta skola. Denna beredskap kostar pengar och är en kostnad som friskolor inte har. Trots det blir de kompenserade för det.

Överkompensationen till friskolor är ett systemfel som behöver rättas till vilket de flesta av Likvärdighetsutredningens remissinstanser håller med om. De enda som inte anser att detta läckage av skattemedel bör täppas till är de organisationer som företräder de stora vinstdrivande skolkoncernerna, så som Almega.

De säger sig vilja försvara friskolornas existens, men egentligen handlar det om att försvara de privilegier som vi idag ser skapar möjlighet att skära guld med täljkniv samtidigt som andra skolor har svårt att få resurserna att räcka till.

Vi socialdemokrater sätter våra elever först. Vi kommer att fortsätta att kämpa för att Sverige återigen ska ha världens bästa och mest jämlika skola.

Gunilla Svantorp, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för utbildningsutskottet

Läs mer