Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Stöd unga mot nikotinet

Forskning visar att rökare som försöker sluta med hjälp av nya nikotinprodukter ofta fastnar i ett skadligt blandbruk. Dessa produkter riskerar dessutom att bli en inkörsport till nikotinberoende bland tobaksfria ungdomar.
Nikotin • Publicerad 15 maj 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Helene Stjerna, A Non Smoking Generation.
Helene Stjerna, A Non Smoking Generation.Foto: A Non Smoking Generation

Federico N. Fernández lyfter i Sydöstran den 4 maj fram en ny opinionsundersökning som visar att hälsa är den primära drivkraften för rökare att byta till andra nikotinprodukter.

Bättre hälsa är också målet för tobakspolitiken, och därför är det viktigt att uppmärksamma både allmänhet och beslutsfattare om att tobaksindustrins nya produkter inte är lösningen. I direkt kontrast till industrins påståenden visar flertalet studier att rökare som försöker sluta med hjälp av nya nikotinprodukter ofta fastnar i ett blandbruk med starkare beroende och fler hälsorisker.

Annons

Uttalanden om att Sveriges relativt låga nivåer av dagligrökning beror på tillgången till nya nikotinprodukter saknar också både vetenskaplig och historisk förankring. Nedgången i andelen rökare startade långt före e-cigaretter och vitt snus var tillgängliga på bred front, och är istället ett resultat av årtionden av tobakspreventiva insatser samt ökad tobakskontroll. Exempelvis har rökningen halverats sedan rökfria serveringar infördes 2005, och minskat ytterligare sedan även uteserveringarna blev rökfria 2019.

Enligt Fernández prioriterar nikotinkonsumenter, utöver hälsoaspekten, smak, pris och nikotinnivåer. A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning visar att nästan hälften av unga i 14-18 års ålder tror att tilltalande smaktillsatser kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter. Till följd av bristfällig reglering och tobaksindustrins aggressiva marknadsföring, i form av smaktillsatser och reklam i sociala medier, ökar nu bruket av alla former av tobaks- och nikotinprodukter bland unga. Samtidigt visar studier att unga som använder nikotin är mer benägna att senare börja röka och missbruka andra droger. Att fortsatt tillåta smaktillsatser i nya nikotinprodukter möjliggör för tobaksindustrin att rekrytera nästa generation beroende kunder.

Vad gäller priset menar Fernández att nya nikotinprodukter ska beskattas lägre – enligt sin lägre risk – för att uppmuntra rökare att byta produkt. Det finns dock inga vetenskapliga skäl att rangordna tobaksindustrins olika produkter utifrån relativa risker. Oberoende studier visar att allt nikotin ökar risken för allvarliga hälsoproblem, som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och psykisk ohälsa, oavsett produkt. Dessutom visar vår Novusundersökning att det finns en stark allmän opinion för höjda tobaksskatter. Höjda tobaksskatter som höjer tobakspriset är en av det mest effektiva åtgärderna för att förebygga tobaksbruk bland priskänsliga ungdomar, och nya nikotinprodukter bör därför beskattas lika hårt som tobak.

Vad gäller nikotinnivåer är det viktigt att poängtera skillnaden mellan tobaksindustrins produkter och läkemedelsklassade nikotinprodukter, samt att en stärkt reglering av tobaksindustrins produkter – i syfte att skydda unga - inte hindrar regeringen från att samtidigt stödja de rökare som vill sluta. Rökare bör ges rätt information och tillgång till evidensbaserade avvänjningsmetoder, såsom nikotinläkemedel med låga doser nikotin och bevisad effekt att hjälpa användaren att trappa ned snarare än upp sitt beroende.

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare, och det är denna åldersgrupp som tobakspolitiken primärt måste skydda. För att minska tobaksbruket och förbättra folkhälsan krävs att regeringar runt om i världen stödjer ungas rätt att förbli tobaksfria före tobaksindustrins intressen.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Annons
Annons
Annons
Annons