1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Insändare: Värderingar, det är politik

Några nomineringsgrupper så som Posk, vill inte att vår nomineringsgrupp Socialdemokraterna ska ställa upp i kyrkovalet.
Publicerad 27 augusti 2021
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Birger Wernersson framhåller att kyrkan ska vara öppen för alla.
Birger Wernersson framhåller att kyrkan ska vara öppen för alla.Foto: Maths Olsson

Anledningen är att man anser att de politiska partierna inte bör delta i kyrkovalet. Men Socialdemokraterna är både ett politiskt parti och en nomineringsgrupp enligt kyrkoordningen. Socialdemokraterna vilar som politiskt parti på en grundpelare: ett solidariskt samhälle för alla. Detsamma gör vår nomineringsgrupp.

Som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan är Socialdemokraterna starkt emot trångsynthet, utestängning och diskriminering i alla dess former.

Det man är motståndare till är inget annat än det kyrkopolitiska valmanifest vi går till val med.

Vi vill forma en kyrka som är öppen för alla.

Människor har lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation människor har till kyrkan anser vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

Det andra nomineringsgrupper eller enskilda nedlåtande kallar politik är värderingar som alltid funnits med för oss socialdemokrater. Att fira gudstjänst, utöva mission, diakoni och undervisning är självklart för oss.

”Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus.”
Birger Wernersson

I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. För att utveckla verksamhet i den riktningen vill vi som är socialdemokrater i Svenska kyrkan stärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda på alla nivåer. I ett mångreligiöst samhälle är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en dialog mellan olika trossamfund.

Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. Deras kompetens, delaktighet och behov måste tas på allvar i kyrkans verksamhet. Kyrkan har också ett stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda kulturarv. Det sociala engagemanget är viktigt inom Svenska kyrkan.

Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa. Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas. Socialdemokrater i Svenska kyrkan vill därför:

• att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

• att kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.

Socialdemokraterna står med på fötterna i myllan, rösta på socialdemokraterna i Kyrkovalet den 19 september 2021

Birger Wernersson, Jämjö, ledamot i stiftsstyrelsen, stiftsfullmäktige för Lunds stift