GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Kyrkovalet: Vi får inte bli en sektkyrka

Bengt Olof Dike, du påstår att jag, Birger Wernersson, slår in öppna dörrar när jag hävdar att vi är i mot trångsynthet, utestängning och diskriminering.
Publicerad 16 september 2021 • Uppdaterad 17 september 2021
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Birger Wernersson, som kandiderar för socialdemokraterna i kyrkovalet, varnar för krafter som vill göra kyrkan till en sekt.
Birger Wernersson, som kandiderar för socialdemokraterna i kyrkovalet, varnar för krafter som vill göra kyrkan till en sekt.
Foto: Maths Olsson

Din egen nomineringsgrupp vill stänga ute medlemmar som inte går i kyrkan varje söndag, att dessa medlemmar ej skulle få rösta i ett fritt demokratiskt kyrkoval. Vad är ni rädda för? Är det demokratin?

Gunnar Adler Karlsson skrev att varje generation måste erövra demokratin. Vi skall inte ersätta demokratin med prästmakt.

Du Bengt Olof vet att Sverigedemokraterna, Posk (partipolitiskt obundna) kan vara samma person och representera i kommun/region och riksdag i något av våra riksdagspartier.

”Gunnar Adler Karlsson skrev att varje generation måste erövra demokratin. Vi skall inte ersätta demokratin med prästmakt.”
Birger Wernersson, socialdemokraterna

Dessa vill begränsa folkkyrkan, är detta ärligt mot väljarna? Att varje medlem skall utöva sin plikt rösträtt att gå och rösta på en nomineringsgrupp efter egen övertygelse i ett fritt demokratiskt val är inte att slå in öppna dörrar.

Sedan till vigselrätten för präster det är ett trossamfund som får förrätta vigsel, om samfundet har en sådan organisation. Kammarkollegiet får, efter ansökan av trossamfundet, förordna en präst att vara vigselförrättare. Detta är en gammal fråga för oss Socialdemokrater, det är en likavärdefråga.

Den 1 maj 2009 ändrades svensk äktenskapslagstiftning så att par av samma kön kan ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar gjordes könsneutrala. Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel enligt Svenska kyrkans ordning, men även om inte någon av makarna tillhör Svenska kyrkan får de vigas enligt Svenska kyrkans ordning.

Kyrkoherden har skyldighet att se till att en präst utför vigsel, men kan inte beordra en präst som inte vill viga, oavsett anledning. Enskild präst har vigselrätt men inte vigselskyldighet. Det är här Dike har sin fråga till mej om jag delar uppfattningen att de präster som av teologiska och av samvetsskäl skall få sparken, det är frågan han ställer.

Som gammal fackordförande har jag varit van att kompromissa och hitta lösningar med arbetsgivaren genom samtal med mer. Men här finns en tredje part, Biskoparna och Läronämnden, då är ett grannlaga arbete att föra kyrkan framåt i dessa frågor.

Hur ser då den stora massan som tillhör kyrkan som är de som betalar, men inte nyttjar kyrkan för de medlemspengar man levererar in? Besöker kyrkan bara vid högtider så som barndop eller vigslar och vid begravningar. Förstår prästerna syn på denna fråga, ja det tror jag, i det daglig får vi ofta frågan om det inte är dags att besluta om allas lika värde och att behandla alla med respekt och lika värde i denna fråga.

Jag läste i en insändare där efterfrågar skribenten om det inte dags för Svenska kyrkan att den måste följa med utvecklingen i samhället, skribenten menar att kärlek är vackert. Jag håller med hen om detta och vill också reformera med ett samhälleligt synsätt i denna fråga.

Det kan ej vara så som Britt Kilsäter i skriver i sin insändare att det skall vara så att församlingen styrs av personer med kristen värdegrund. De allra flesta jag har mött har en kristen värdegrund men alla har kommit olika på trons väg, i vår folkkyrka, det får inte bli en sektkyrka.

Du som vill framåt med Svenska kyrkan gå och rösta i förtidsröstningen eller den 19 september på valdagen rösta på Socialdemokraterna.

Birger Wernersson, Stiftsfullmäktige, Stiftsstyrelsen Lunds stift , Jämjö Pastorat.