Kaffe mest besprutade gröda i världen

Judith Skörsemo ,

Naturskyddsföreningens årligen återkommande kampanj handla miljövänligt närmar sig. I år är temat Eko-fika. Svenskarna tillsammans med finländarna dricker mest kaffe i världen.

Vi har därför stora möjligheter att påverka hur kaffet produceras. Kaffet är en av världens mest besprutade grödor. De bekämpningsmedel som används påverkar människors hälsa och skadar djur och natur.

I Brasilien hittades 24 olika kemiska bekämpningsmedel i vattendragen i ett kaffedistrikt. Köper du kaffe som är KRAV-märkt eller märkt med EU-lövet har inga kemiska bekämpningsmedel använts i det kaffet. Det ekologiska kaffet odlas oftast tillsammans med andra växter vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Genom att välja ekologiskt bidrar du till att fler människor slipper att bli sjuka av sitt arbete. De flesta kafferosterier producerar ekologiskt kaffe. Det är svårare att få tag på ekologiskt bröd och ekologiska kakor Men nu har flera stora bagerier efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen sagt att de kommer att lansera ekologiskt bröd vecka 40, bl.a Fazer och Bonjour.

Naturskyddsföreningen vill stödja det svenska lantbruket och uppmanar oss att köpa svenskt kött, mjöl och mjölkprodukter. Men vi vill slippa bekämpningsmedel och väljer därför ekologiska produkter. Köper du ekologiskt gynnar du inte bara svenska lantbrukare utan också naturen, djuren och det öppna landskapet.

Under vecka 40 kommer naturskyddsföreningen anordna aktiviteter runt om i länet. I Ronneby kommun kommer naturskyddsföreningen att finnas på Maxi på torsdag och fredag . Vi samarbetar med Rådhus-cafét i Ronneby som serverar Eko-fika hela veckan. Vi kommer även att en eftermiddag bjuda på EKO-fika på folkhögskolan i Bräkne Hoby.