1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Kraftig ökning av cancerfall på tio år

Antalet cancerfall i Blekinge län ökar. Under 2018 rapporterades 1 253 fall i länet, en ökning med 27 procent jämfört med 2007. Genom att öka investeringarna i medicinsk forskning och skapa förutsättningar för precisionsmedicin kan vi stärka folkhälsan och rädda liv.
Publicerad 22 december 2019
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar.
Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar.Foto: Mats Bjellerup/1177 VÂrdguiden

Under 2018 fick över 63 000 personer i Sverige det svåra beskedet att de har cancer. Antalet fall förväntas öka. År 2040 beräknas antalet som fått cancer under de senaste tio åren mer än fördubblas jämfört med 2015.

Cancer är smärtsamt för både drabbade och närstående och innebär dessutom stora samhällskostnader. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi beräknar att de årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgick till runt 36 miljarder kronor 2013. Kostnaderna förväntas nästan fördubblas till över 68 miljarder kronor 2040.

Samtidigt finns hopp. Tack vare så kallad precisionsmedicin har vi ökad möjlighet att ge rätt behandling till rätt patient vid rätt tid. Det leder till effektivare behandlingar, färre vårdskador och att fler överlever. Ett konkret exempel på detta är att kvinnor i England som diagnostiserats med melanom stadium IV, den allvarligaste formen av hudcancer, ökade ettårs-överlevnaden från 40 procent 2012 till 54 procent 2014.

För att dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs långsiktiga satsningar, men även förändringar av regelverk där Sverige har hamnat på efterkälken. Vi uppmanar regeringen att uppdatera reglerna för lagring, användning och delning av hälsodata samt att snarast besluta om en nationell handlingsplan för hälsodata.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. Idag motsvarar de statliga investeringarna i medicinsk forskning endast 2 öre per vårdkrona. Vi uppmanar regeringen att på sikt öka de statliga investeringarna till att motsvara 4 öre per vårdkrona. Det skulle ge bättre prevention, diagnostik och behandling vilket skulle stärka folkhälsan och rädda liv.

Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreterare Forska!Sverige

Margareta Haag

Ordförande Nätverket mot cancer

Erik Renström

Dekan Medicinska fakulteten, Lunds universitetet

Tobias Alfvén

Vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Yvonne Thomson

Sr Publlic Affairs Manager, Janssen