Kyrkan bästa arbetsgivaren

Birger Wernersson (S) ,
Mycket krävs för att kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare, enligt Wernersson. På bilden Jämjö kyrka.
Foto:Lasse Larsson
Mycket krävs för att kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare, enligt Wernersson. På bilden Jämjö kyrka.

Svenska kyrkan måste utveckla och förbättra sig som arbetsgivare, skriver Birger Wernersson.

Svenska kyrkan ska utvecklas som en öppen folkkyrka. Det har varit och är socialdemokratins utgångspunkt i vårt kyrkopolitiska arbete. Bengt Olof Dike har i en debattartikel tagit upp flera intressanta synpunkter om den aktuella kyrkopolitiken.

En grundläggande utgångspunkt har vi gemensamt, och det är att kyrkovalet ska utformas så att så många medlemmar i kyrkan som möjligt har tillfälle att delta i den demokratiska processen. Och även om Svenska kyrkan har all anledning att arbeta för ett högre valdeltagande, så lyckas Svenska kyrkan bättre än de flesta folkrörelser i att få sina medlemmar att delta när förtroendevalda ska utses.

Bengt Olof Dike tycker att Socialdemokraterna ska utmanas i kyrkovalet. Det är något jag välkomnar. För när Socialdemokraternas kyrkopolitik utmanas, så måste ju också de som utmanar oss försöka tydliggöra sina idéer kring hur kyrkan ska utvecklas.

Vi vill ha en öppen och välkomnande folkkyrka. En kyrka där alla ska vara välkomna. Det innebär att vi inte vill ha avgifter i barnverksamheten. Likaså menar vi att inga avgifter ska vara kopplade till konfirmationsundervisningen. I den öppna folkkyrka vi vill värna menar vi att den ideella musikverksamheten bör stimuleras. Bara Svenska kyrkans körverksamhet är en folkrörelse i sig själv och en central kulturbärare.

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan. Vi vill att det ska vara entydigt att kyrkan står upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. Det är för oss centralt att HBTQ-personers självklara rätt till fullt och komplett deltagande i all kyrklig verksamhet inte förhindras.

För oss är det också avgörande att Svenska kyrkan utvecklar och förbättrar sitt arbetsgivarskap. Vi vill helt enkelt sträva efter att Svenska kyrkan ska vara Sveriges bästa arbetsgivare. Det kräver ett stärkt förebyggande arbetsmiljöarbete, att kompetensutveckling för all personal är en självklarhet och att ett jämställt ledarskap utvecklas.

Så kan våra utgångspunkter inför årets kyrkoval sammanfattas. När vi utformar våra valprogram tar vi naturligtvis upp det vi ifrågasätter, vill utveckla och förbättra. Vi behöver mer av insatser för att göra kyrkan öppen, tydligare insatser för att kyrkan alltid och undantagslöst ska stå upp för människovärdet och mycket krävs för att Svenska kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare. Däremot ska självklart Svenska kyrkan som evangelisk Luthersk kyrka inte förändras. Den är självklar.