Medlemskap i Nato en absolut nödvändighet

Insändare ,
Sverige behöver ett fullvärdigt medlemskap i Nato och det är NU, skriver insändarskribenten.
Foto:Ingvar Karmhed/TT
Sverige behöver ett fullvärdigt medlemskap i Nato och det är NU, skriver insändarskribenten.

Vi lever just nu i en förändring och med en förstärkt hotbild i Östersjöområdet. Vi kan regelbundet läsa om Rysslands militära upprustning, om kriget i Ukraina, om bombningar i Syrien, om flyktingsströmmen in i Europa.

För att inte glömma de militära provokationerna kring gränserna i östersjösområdet och Sveriges gränser som har kränkts ett flertal gånger det senaste året.

Försvarspolitiken i Sverige har lagts om efter decennier av neddragningar och nationella försvaret för Sverige står återigen i centrum. Ett svenskt Natomedlemskap har aldrig varit så angeläget som det är idag.

Tillsammans med de nordiska länderna har vi ett värdefullt och starkt försvarssamarbete. Vi genomför både övningar och samordnar vissa förmågor. Detta samarbete är dock begränsat till fredstid. Om något skulle hända finns det ingen garanti för hjälp, dessutom tillhör både Danmark och Norge Nato.

Övriga länder runt Östersjön såsom Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland är med i Nato. Endast Sverige och Finland står allianslösa.

I debatten kring ett medlemskap i Nato pratas det ofta om paragraf fem i Natostadgan, den så kallade ömsesidiga försvarsgarantin. Den säger att en attack mot ett Natoland ska betraktas som ett angrepp mot alla och därför ska slås tillbaka av alla. Motståndare till ett medlemskap i Nato, motiverar då med att Sverige måste skicka styrkor till det angripna landet.

I praktiken skulle det inte innebära någon större skillnad mot idag. I EU: senaste föredrag finns en solidaritetsklausul som innebär att om en naturkatastrof, en terrorattack eller ett väpnat angrepp så är de andra EU-länderna skyldiga att ställa upp med resurser.

NATO är som din hemsförsäkring, en försäkring som tecknas i förväg och inte i efterhand när huset har brunnit ner. I den osäkra omvärld som vi lever i måste Sverige bygga sin säkerhet tillsammans med andra demokratier. Sverige behöver ett fullvärdigt medlemskap i Nato och det är NU!

Bengt Jönsson

Ordförande

Kristdemokraterna i Karlskrona

Pelle Nordensson

Sekreterare

Kristdemokraterna i Karlskrona